Tag Archives: vård

Lättjan när vi själva får välja

29En väl fungerande marknad är så viktig att det är tveksamt om den fria marknaden kan tillåtas hantera den samma. Nu är vi tydligen i början på slutet av den här krisen om jag läser DN.se rätt. Vilka är det som tar smällarna, vilka är det som likt betongbroar fryser sönder i kyliga tider? Kriser om något reproducerar förhållandena och relationerna i samhället. Det är synd för om vi ansträngde oss till att tro något mer om oss själva än att kommunala avknoppningar och privatisering är det bästa sättet att höja effektivitet så kunde vi kanske nå lite längre än fyra år i taget. Målsättningar, visioner och drivkrafter måste hämtas från andra källor än den egna snöda vinningens.

Nu har socialdemokraterna beslutat sig för att det ska vara ok att driva vård och omsorg med vinstintresse. ”- Vi ska lämna systemkramandet bakom oss och ställa medborgarna i fokus. Det är människors krav på kvalitet, inflytande och att få välja som står i centrum. Vi ska säkerställa att man får en bra vård och skola vart man än vänder sig, förklarade Ylva Johansson som företrädde partiledningen.” ur DN.se i dag.

Tidigare skrev ett antal s politiker under rubriken ”Vi socialdemokrater måste sluta motarbeta friskolorna” i DN att ”Vi är dessutom övertygade om att föräldrar inte kommer att välja fristående skolor som tar ut sådana vinster att verksamheten blir lidande. Vinster är också nödvändigt om vi vill se en mångfald av pedagogiska inriktningar.”

Det kan omöjligt handla om att motarbeta friskolor utan snarare en brist på förmåga att driva verksamheter inom det allmänna. Det allmänna kommer alltid att vara överordnat det enskilda. Det är genom det allmänna vi kan uppnå det vilket det enskilda inte vill eller förmår. Kapital har alltid en förmåga att söka sig till lönsamhet och vill därför kunna jämföra där uti ligger den kvantifierande drivkraften. Ett antal lönsamma nischer är inte samma sak som mångfald. När vi väljer privatisering av verksamheter vilka egentligen tillhör det allmänna gör vi det på grund av vår lättja.

Fotnot: jag är inte för någon sorts planekonomi och tycker att de flesta verksamheter passar utmärkt för privata vinstintressen och entreprenörskap

Annonser

Kan fastighetsbranschen vara en föregångare

Idag talas det om lex Maria och om att man ska våga anmäla missförhållanden inom vården. Vem är egentligen ansvariga och vem vill att det går så långt som till en anmälan vilket i sig är ett bevis på onödigt och omänskligt lidande. Våga kvalitetssäkra vården!

Sedan 2004 finns lagen om skydd mot olycka vilket innebär att fastighetsinnehavaren eller den som bedriver kommersiell verksamhet i fastighet är skyldig enligt lag att förebygga olycka. Det innebär i praktiken att om en olycka inträffar så är exempelvis en Vd i ett fastighetsbolag ansvarig och måste kunna visa hur man har förebyggt risken och konsekvenserna av olycka. Det enklaste exemplet är kanske att kunna visa en lista med de tillfällen då en utrymningsväg har blivit kontrollerad och godkänd av en väktare eller fastighetsskötare. Kort sagt Vd är ansvarig, fördelar ansvaret ut i organisationen men behåller kontrollen via olika system som finns på marknaden idag. Systemen påminner anställda om vad som ska göras men även chefer och andra ansvariga blir varse att det finns uppgifter och kontrollpunkter som släpar eller väntar på åtgärd

Skulle motsvarande system finnas inom sjukvården skulle gamla inte glömmas bort utan att ansvariga blev påminda och de närmsta i vården skulle veta vad som ska göras. (utöver från självklar mänsklig omvårdnad). DN.se skriver att man måste våga anmäla enligt mig borde en kvalitetssytem varna långt innan en lex Maria anmälan är befogad. Vi vill ju implementera kvalitet inte konstatera att det gått fel. Omvårdnaden har ett stort arbete framför sig att bygga förtroende hos de presumtiva vårdtagarna som idag läser om missförhållanden alternativt ser anhöriga lida.

Inga system är perfekta och man ska vara försiktig i tilltron till dem men de har en fördel nämligen att de låter oss människor ägna oss åt de vi vill göra i den dagliga verksamheten och lämna administration och processtyrning åt systemen. Inom fastighetsbranschen har det varit tydligt att det inte handlar om att ”sätta dit någon” utan självklart hjälpa var och en att göra rätt. Vill man uppnå kvalitet ska det vara lätt att göra rätt!

Exempel på ett sådant system som används inom fastighetsbranschen idag är SER – sekreteraren från ITM. Systemet är utvecklat tillsammans med Unibail Rodamco Nordenitm_4

Psykläkare – hur sparar de sina pengar

MoneyMattress iStock_000001554884SmallOm man nu tjänar sina pengar liggandes i sin sköna säng (ja, ja inte alltid naturligtvis) är det då där man stoppar dem? Jag har förståelse för att man betalar för tillgängligheten men vore det då inte bättre med ett optionssystem där läkare får mer betalt om man kallas in och med en mindre grundersättning för att stå standby?

Något annat som alltid slår mig när jag reflekterar över sjukvårdsfrågor (händer inte så ofta men i alla fall så …) är att de flesta läkarna förmodligen har erfarenhet från endast ett begränsat antal professioner. Studierna påbörjas ofta tidigt och sedan är det fullfart med AT och nya målsättningar, inriktningar och specialiseringar; bevisa mig gärna fel:). När jag sedan drar erfarenheterna ur mitt eget liv där jag ofta träffar människor i olika branscher och inte sällan diskuterar organisatoriska frågor, affärsmodeller och verksamhetsutveckling så slår det mig att det går en skarp gräns mellan de vilka har en bred erfarenhet från olika branscher och de vilka alltid tjänstgjort inom en sådan. I det senare fallet hörs ofta argumentet det fungera kanske i den branschen men inte när vi gör så här.

Min egen erfarenhet innehåller bland annat ett tillfälle i byggbranschen. Ett tusental lägenheter skulle renoveras och väldigt ofta gjorde man exakt samma misstag och samma administrativa merarbeten. När jag jämförde med Toyota och just in time processtyrning sa byggledaren det fungerar när man bygger nya bilar men inte när man renoverar bostäder. Jag byggde processtyrningssytemet och projektledaren blev överförtjust. Hörde i morse på Radio Stockholm att en chefsläkare sa: ”det är en speciell arbetsplats”.