Tag Archives: vapen

War – what is it good for

Med tanke på hur dåligt det har gått att sälja JAS Gripen planet krävs det nog såväl cynism som infödda drottningar för att öka chanserna. Tyvärr leder det även i fredstid till att de vilka oftast och hårdast drabbas av krig även drabbas av vapenaffären i sig. Visst kan jag förstå när representanter från kyrkorna i Sydafrika och Sverige vill häva JAS-affären

I slutet är det alltid de svagaste i samhället som lider mest av våld oavsett vem som utövar det. Aldrig är det någon som i förlängningen vinner på våldet. Jag är övertygad om att vi till slut måste övervinna våra våldsinstinkter för att kunna nå längre.

I en vargflock finns det en ledare. En dag utmanas ledaren av en yngre som kanske inte bringar ledaren till förlust den dagen men det kommer alltid en dag då ledaren får stiga ned och en ny tar plats. Har då den unge nye ledaren vunnit? Nej är mitt svar, det är endast den första dagen av de vilka alla leder mot den dag då han själv förlorar och måste kliva ned. Endast krigets och konfliktens diskurs vinner. Vi har väl som människor kommit en liten bit längre på vägen än vargarna eller?

Vapen i sig är onda. Oavsett i vilka händer de finns. Oavsett om det är i USA, Venezuela, Colombia, Nordkorea eller Sydafrika. Hela vargflocken är skyldiga även de vilka tillverkar och säljer vapnen. ”Je suis, donc suis coupable”. Jag kan förstå att man jagar för överlevnad eller mat. Men när människa skjuter människa då borde mänskligheten i sig skämmas.Ingen kan någonsin vinna i krig. Endast krigets och konfliktens diskurs traderas. Ingen är fullkomlig men visst till kortakommande i tanke och handling bär endast skammens stank.

Återigen ska försvarsindustrin premieras för att stärka det svenska försvaret men med motivering att det samtidigt ger spin off i form av högteknologisk kompetens i samhället. Suck! Politik är att fördela det som är allmänt. Det finns massor av områden att stoppa pengarna i som även de ger avknoppning i form av hög kompetens inom respektive område. Exempel medicin-, miljö-, energi-, freds- och konfliktsforskning, transportindustrin, filosofi, pedagogik är alla områden vilka känns lite modernare än vapen.

Eftersom försvaret inte kan hålla reda på sina saker och vad som är hemligt samtidigt som svenskt försvarsmateriel hamnar på världens vapenloppisar och sedan i händerna på exemplevis Farc-gerillan i Colombia så verkar varken försvaret eller den svenska vapenindustrin kompetenta att hantera sina uppdrag eller konsekvenserna av sitt handlande.

Idag skriver Expressen om Persbrandts mycket lyckade ambassadörskap för Unicef. Antalet svenskar som varje månad skänker hundra kronor och fördubblats sedan Persbrandt tillträdde. Bland annat har han besökt hemlösa barn i Brasilien. Visst är parallellerna slående. Undrar hur mycket varje skattebetalare skänker till försvarsindustrin varje månad?

Annonser

What´s the colour of money

Ge besked om nästa generations ubåtar | Brännpunkt | SvD.

warchildÅterigen ska försvarsindustrin premieras för att stärka det svenska försvaret men med motivering att det samtidigt ger spin off i form av högteknologisk kompetens i samhället. Suck! Politik är att fördela det som är allmänt. Det finns massor av områden att stoppa pengarna i som även de ger avknoppning i form av hög kompetens inom respektive område. Exempel medicin-, miljö-, energi-, freds- & konfliktsforskning, transportindustrin, filosofi, pedagogik är alla områden vilka känns lite modernare än vapen.

Eftersom försvaret inte kan hålla reda på sina saker och vad som är hemligt samtidigt som svenskt försvarsmateriel hamnar på världens vapenloppisar och sedan i händerna på exemplevis Farc-gerillan så verkar varken försvaret eller den svenska vapenindustrin kompetenta att hantera sina uppdrag eller konsekvenserna av sitt handlande.

Läs mer: Vapen här och där; Krig en skam för mänskligheten

Vapen här eller där

vargVapen i sig är onda. Oavsett i vilka händer de finns. Oavsett om det är i Venezuela eller hos Farc som DN.se skriver. Hela vargflocken är skyldiga även de vilka tillverkar och säljer vapnen. ”Je suis, donc suis coupable” Jag kan förstå att man jagar för överlevnad eller mat. Men när människa skjuter människa då borde mänskligheten i sig skämmas. I slutet är de alltid de svagaste i samhället som lider mest av våld oavsett vem som utövar det. Sällan är det någon som i förlängningen vinner på våldet. Jag är övertygad om att vi till slut måste övervinna våra våldsinstinkter för att kunna nå längre.
Läs gärna: War – what is it good for