Tag Archives: val

Vad innebär det här för svenska valet och främst Folkpartiet

ANALYS: Stoltenberg lotsade Norge genom krisen – DN.se.

Vad kommer detta att betyda för strategierna i det kommande svenska riksdagsvalet? Kommer Folkpartiet att vara försiktiga i sitt hanterande av SD om det skulle verka som om dessa får utrymme vilket jag hoppas alla krafter förbjuder? Kommer Folkpartiet att fortsätta sina gråa förslag om striktare krav för medborgarskap?

Läs mer: DN.se, DN.se

Annonser

Mobilens nya roller – försvarar demokratin

twitter
Att vi lever i en tid av övergång och förändring står allt klarare. Obama som president i USA och 5:te generationens symbian påskyndad av iPhone, web 2.0 uppdateringar anpassas för att stödja en nations invånare i en demokratisk kamp, EU-val med ungas krav på ny upphovs- patenträtt, till viss del grundad på humanitära grundval.
Mycket intressant att följa vad som händer i en stat som Iran med så pass auktoritär ledning. Det finns många motsvarande rörelser runt om i världen där de nya mediernas metoder kan innebära ändringar i maktförhållanden.

mobilen i EU

Crowd sourcing – för ett engagerat medborgarskap

Crowd sourcing i parlamentet och alla miljoner invånare blir lobbyister

Crowd sourcing i parlamentet och alla miljoner invånare blir lobbyister

Först ett medborgerligt tack till de vilka gick och röstade. Men som det står i DN det är nu striden börjar. Naturligtvis är det en strid eller ett arbete varje dag. Hur skulle EU 2.0 se om 50 % av medborgarna var aktivt involverade i den dagliga verksamheten?

Frågor, intressen, kommande beslut allt skulle kunna göras tillgängigt, se parlamentarikerna tala via youtube. Se en film från det område frågan berör. Lätta och snabba frågor för feedback och goda idéer skulle inte ta mer än tre till fyra rader att läsa och klicka på och skriva en kommentar som svar i en mobiltelefon. Tänk om processerna i EU – parlamentet eller även övriga instanser gick att följa och påverka. Var och en sin egen lobbyist. Miljontals människor med möjlighet att följa, kommentera, skapa frågor eller påverka beslut. Projektet ska inte ses som ett populariserings försök utan ett sätt att ändra strukturen för hur arbetet skulle kunna ske med en daglig förankring. Besluten och voteringen kan fortfarande ske i sin emanciperade form. Vill man kan man ju alltid ha en jämförelse: hur röstade folket?

Mot bakgrund av det omfattande missnöjesröstandet framstår det som att hela det politiska arbetet behöver reformeras. Eftersom missnöjesyttringarna springer ur den inrikespolitiska situationen i medlemsstaterna är det kanske dags för en överblick av hela den demokratiska processen. Tekniken i sig når hela världen, kanske något för de nya rösterna i EU? Vi måste minnas Churchills klarsynthet att demokrati inte är ett bra styrelseskick även om det är bättre än alla andra. Alltså: demokrati är en process och det gäller inte bara innehållet utan även strukturen.

Crowd sourcing – wikipedia