Tag Archives: transparens

Open conduct

Vodpod videos no longer available.

Påven vet om vad som händer i sin organisation och prästernas pedofili. Bush kände till fångarnas oskuld. Vi minns alla problemen inom Röda Korset, Grekland som mörkade sina statsfinanser eller moderaternas ständigt aktuella valfuskande.

Kanske det är dags för den katolska kyrkan att arbeta på sin egna värdegrund och hur den ska förhålla sig till sitt samtida samhälle.

Organisationerna idag måste ta till sig nya metoder i den dagliga verksamheten. Öppna upp och integrera samhället på ett helt nytt sätt. Snart kommer det inte längre anses vara acceptabelt att som ansvarig företagsledare, politiker eller religiöst överhuvud i efterhand övertyga om sin oskuld och ”kraftfullt” rensa problemen i organisationen. Kunder, medborgare eller medlemmar kommer kräva transparens i vardagen.

Omfattande delar av samhället är drabbade av en förtroendekris. Det går inte att förneka krisen genom att avvärja kraven på transparens. När ord står mot ord kommer Svarte Petter att färga den publika synen av organisationen.

Endast genom en ständig transparens och dokumentation kan verksamheten verifieras. För det är just bristen på transparens som skapar tillfällena och utrymmet för maktmissbruk, korruption och fusk i alla dess former. Det kan gälla Röda korset, skolan, den lagstiftande eller represiva statsapparaten.

Problemet är mänskligt och vår svårhet att övervinna oss själva. Lösningen står att finna i hur vi väljer att strukturer våra organisationer. Hierarkiska organisationer förutsätter och reproducerar maktförhållanden inom organisationen vilka i sig är en grogrund för att mänsklig passivitet och oförmåga. Se hur en fågelflock löser uppgiften att samla föda och samtidigt skydda sig mot externa fienden: video.

Svt.se; SvD; DN; DN

Annonser

Mörker bortom transparensen

Omfattande delar av samhället är drabbade av en förtroendekris. Det går inte att förneka krisen genom att avvärja kraven på transparens. När ord står mot ord kommer Svarte Petter att färga den publika synen av organisationen. Endast genom en ständig transparens och dokumentation kan verksamheten verifieras. För det är just bristen på transparens som skapar tillfällena och utrymmet för maktmissbruk, korruption och fusk i alla dess former. Det kan gälla Röda korset, skolan, den lagstiftande eller represiva statsapparaten.

Problemet är mänskligt och vår svårhet att övervinna oss själva. Lösningen står att finna i hur vi väljer att strukturer våra organisationer. Hierarkiska organisationer förutsätter och reproducerar maktförhållanden inom organisationen vilka i sig är en grogrund för att mänsklig passivitet och oförmåga. Se hur en fågelflock löser uppgiften att samla föda och samtidigt skydda sig mot externa fienden: video.

Förtroendet som har nått nivåer där vi idag bland annat finner greklands ekonomi har inget annat val än att fullständigt be om nåd och organisationerna öppna uppsig. Visst är det intressant och nödvändigt att veta varifrån pengarna som möjliggör köp av medlemmar till riksdagspartierna kommer ifrån. Precis på samma sätt måste vi veta vilka som skyddas av Säpo när Stasi-arkivens innehåll inte släpps ut.

På någotvis handlar det alltid om pengar eller makt. Det kan vara för mycket eller för lite men alltid blir det fel. Tiden är på väg att rinna ut för de vilka inte vill eller kan verka i transparens. Läs även In a spirit far far away eller DN

In a spirit far far away

Röda korset står inför en utmaning som egentligen inte är unik alls. Det handlar om vad som torde vara av största vikt inom välgörenhet och hjälporganisationer nämligen transparens och förtroende. De två lever i symbios och kausaliteten är helt ömsesidig. Därför är det helt oförståeligt när Röda korset, enligt DN, nu väljer att internt tysta ner diskussionen.

Därmed riskerar RK inte bara att förvärra förtroendekrisen men visar även på hur okänslig ledningen är för samhällsklimatet i vilket de verkar. Ju mer rigitt ett förhållningssätt är desto större inre svaghet brukar det avspegla. En följsam, ödmjuk och öppen organisation får inte de här problemen och framför allt hanterar en modern organisation sina åtaganden på ett helt annat sätt. Att även internt försöka lägga locket på spär endast på allmänhetens groende misstro. En misstro som snabbt rinner över till förtroendet för insamling och hjälpverksamheten i sig och därmed riktar sig mot det innersta av RKs verksamhet och legitimitet.

Hanteringen får inte bara underkänt utan tjänar helt enkelt som ett exempel på hur man inte ska göra. Tyvärr verkar oegentligheterna bara fortsätta.