Tag Archives: språk

Kåren måste livräddas

Skånepolisen anser att de nya språkkraven förhindrar polisarbetet då poliserna blir hämmade. Kravet på ett socialt korrekt språkbruk är sprunget ur en värdegrundspanik och har lett till ett angiveriklimat och hävdar styrelsen för skånes poliser.

”– Istället för att hantera det som en del i vardagen, säga ifrån och säga ”hur tänkte du när du skrev så”, så har det nu hamnat i att man direkt blir polisanmäld. Så kan man inte umgås, säger han.”

Till poliserna: Om en person som inte kan simma faller i vattnet så försöker man inte lära denne att simma. Man livräddar personen. Försök och se situationen som att ni under årtionden inte har följt med utvecklingen i samhället och nu i transparensen framstår som helt ur fas med gällande normer. Kåren måste livräddas.

Annonser

Språk – ett verktyg

1.5705!ee7b8afaNu när bloggandet är på väg att göra internet till ett någorlunda demokratiskt klotterplank är det väl inte helt omotiverat med en reflektion över språket. Den senaste tidens diskussioner kring språkkrav för de vilka vill leva i Sverige utan att ha svenska som modersmål skänker ämnet en viss aktualitet.
SFI – svenska för invandrare, de vilka jag känner, mestadels sydamerikaner, som deltagit i utbildningen har inget direkt positivt att säga. Diskussionerna i media ger även den en bild av misslyckande för SFI.
Är det överhuvudtaget klokt att försöka sprida det svenska språket ytterligare? Om vi ser språket som ett verktyg vars ända syfte är att möjliggöra kommunikation mellan människor så borde ett språk med ungefär 11 miljoner utövare framstå som ett mindre och mer sällan användbart verktyg. Jämför gärna med spanska.
Samtidigt finns naturligtvis ett behov av att människor vilka delar väsentliga delar av tillvaron även kan förstå varandra. Hur vore det om vi lade ned ansträngningarna med att försöka reformera andras språkbruk och i stället utbildade de med svenska som modersmål i några ytterligare språkliga verktyg.
Naturligtvis är det så att språk bär andra värden och funktioner och jag vill inte påstå att endast väl utbredda multiverktyg är de enda som ska användas. Intressantas vore nog om vi gavs möjligheten att kunna utbilda oss i alla de modersmål som finns representerade hos oss. Vilket berikande tillfälle att verkligen ta del av det som är Sverige idag, vilken möjlighet till förståelse och integration.
Ska sanningen fram har jag som oftast svårt att förstå många av de vilka, likt mig själv, har svenska som modersmål:)

Uppdatering 22 juli 2009:
Idag på DN.se står det hur språkets försvarare har JO-anmält Stockhloms stad för bruk av engelska i sin marknadsföring

Uppdatering 9 November 2009:
Mirjam Mymlan Mirjamsdotter om Språk Språkdebatten lever vidare 26 November 2009 Expressen