Tag Archives: sjukvårdsreform

This is Change

Efter 98 år av diskussioner och sju presidenters försök till reform av det amerikanska sjukvårdssystemet röstade representanthuset igår kväll igenom Obamas sjukförsäkringsförslag. Obama har gett förändring ett ansikte.

Den som följde diskussionen i kongressen som föregick omröstningen fick bland annat några enskilda fall beskrivna för sig. En ledamot uppgav att 45 000 människor om året dör i USA för att de inte beviljas sjukvård. Det är absurt hur syniskt ett system kan vara. 10-tals miljoner människor får nu möjlighet de tidigare saknat till sjukvård. Debatten var lång och het såsom om det handlat om att åter skicka landet i krig. Enligt mig var den här omröstningen större än ett presidentval ur många perspektiv.

Nu kan Obama organisationen glädjas åt ett väl utfört arbete och stärkta av framgången fokusera på andra områden. Miljö och Mellan östern borde finnas på programmet. Dock är sjukvårdsfrågan inte över och kommer att bli het igen, inte minst till hösten i samband med val till kongressen.

Annonser

Tidernas reform

Social security for the citizens of the land of the free. Ingen är fri utan trygghet.

Demokraterna uppger nu att de har säkrat antalet röster som behövs för att reformförslaget ska gå igenom representanthuset. Omröstningen beräknas äga rum vid 19-tiden på söndagen svensk tid. Sjukvårdsreformen är utan tvekan en av de största reformerna i USA de senaste decennierna. Den har starka rättviseinslag och har blivit en prestigefråga av oanade proportioner för Obama.

Den tid och energi som Obamas administration har lagt på reformen kan behövas inom andra områden. Frågor som Israels byggplaner i Jersusalem där Netanyahu säger: ”Vi kommer att fortsätta att bygga i Jerusalem som vi har gjort de senaste 42 åren.” behöver komma upp högre på dagordningen i Vita huset. För ska sanningen fram så har de senaste 42 årens Israel-politik inte den varit den mest diplomatiska.

Awickedone om USAs sjukvårdsreform eller Obama.

Inte bara ord längre

Nu börjar Obamas politik och omsättas i handling. En av historiens mest välformulerade politiker visar på realpolitiska resultat. Det är inte bagatellartade frågor som ska nötas genom kongressen nu när senaten antagit lagförslaget vilket möjliggör reformen. När sjukvårdsreformen går igenom är det ett stort steg för Obama som lyckats med vad demokrater försökt med i årtionden.

Samtidigt har det blivit något av en akilleshäl för Obama-administrationen då så mycket prestige har satsats i frågan. Nu kommer det att finnas utrymme till ekonomin, klimatet och andra akuta problem.

Läs Falsk matematik – USA, sjukvård och försäkringar, DN, DN -Michael Winiarski, SvD, GP

Det går framåt – finansutskottet säger ja

Ja till vårdreform i USA-utskott – DN.se.

Det rullar på för Obama efter ett halt i form av OS och problem med sjuvårdsreformen. Nu har finansutskottet sagt ja och ett klart tecken på förändring är att även republikaner (1 st) i utskottet röstat för.

Falsk matematik – USA, sjukvård och försäkringar

En till sjukvården, en till försäkringsbolaget, en till mi ..., en till försäkringsbolaget, en till sju..., en till försäkringsbolaget

En till sjukvården, en till försäkringsbolaget, en till mi ..., en till försäkringsbolaget, en till sju..., en till försäkringsbolaget

repost: När amerikaner inte vill betala skatt för någon annans sjukvård men gärna en försäkring för sin egen är det lätt att börja undra om inte matematiklektionerna i skolorna störs av elever betalda av försäkringsbolagen. Försäkringar är alltid en omvänd aktie där den som köper försäkringen sprider risken, dvs säljer risken för ekonomisk eller annan skada och kan på såvis ses som en option på sparande. Om ett försäkringsbolag ska överleva måste mer pengar komma från premierna eller avkastning därav än vad som betalas ut. Följaktligen betalar amerikanen vårdavgifter, -premier, -skatt eller vad man nu vill kalla det som aldrig utnyttjas utan stannar i försäkringsbolagetsfickor. Amerikanen är inte beredd att betala för sin medmänniskas sjukvård men betalar gärna försäkringsbolagets vinst. Tala om administration och fördyrande.

DN.se Hatstämning vid town hall möten
DN.se Obama till angrepp mot försäkringsbolagen
awickedone En fri marknad – ett lättjans val
Mer: Aftonbladet, DN.se, DN.se

Falsk matematik – USA försöker förstå försäkringar

En till sjukvården, en till försäkringsbolaget, en till mi ..., en till försäkringsbolaget, en till sju..., en till försäkringsbolaget

En till sjukvården, en till försäkringsbolaget, en till mi ..., en till försäkringsbolaget, en till sju..., en till försäkringsbolaget

När amerikaner inte vill betala skatt för någon annans sjukvård men gärna en försäkring för sin egen är det lätt att börja undra om inte matematiklektionerna i skolorna störs av elever betalda av försäkringsbolagen. Försäkringar är alltid en omvänd aktie där den som köper försäkringen sprider risken, dvs säljer risken för ekonomisk eller annan skada och kan på såvis ses som en option på sparande. Om ett försäkringsbolag ska överleva måste mer pengar komma från premierna eller avkastning därav än vad som betalas ut. Följaktligen betalar amerikanen vårdavgifter, -premier, -skatt eller vad man nu vill kalla det som aldrig utnyttjas utan stannar i försäkringsbolagetsfickor. Amerikanen är inte beredd att betala för sin medmänniskas sjukvård men betalar gärna försäkringsbolagets vinst. Tala om administration och fördyrande.

DN.se Hatstämning vid town hall möten
DN.se Obama till angrepp mot försäkringsbolagen
awickedone En fri marknad – ett lättjans val