Tag Archives: sjukvård

Kåranda – ett parallellt problem

I DN idag diskuteras motsättningarna mellan olika segment inom inom polis- och sjukhusväsendena. Motsättningarna visar sig mellan stad och provins eller generalist och specialist. Artikelförfattaren går förbi en intressant infallsvinkel – kåranda. Kårandan är en diskurs vilken får långtgående konsekvenser. Så länge som diskursen inte synliggörs och utmanas kommer den att fortsätta tradera verksamheten.

Kåranda, om vi tittar på exempelvis polisväsendet, finns där man väljer ett yrke och går en yrkesinriktad utbildning för att sedan stanna inom yrket hela livet. Andra starka identiteter finns även inom andra yrken men skillnaden är att man här ofta byter arbetsgivare men även yrke. Suboptimering och benägenheten att falla hän åt synsätt som ”så kanske man gör inom den branschen men här fungerar det inte” är utmärkande inom verksamheter där erfarenhet från andra branscher är mycket begränsad eller i värsta fall obefintlig. Det här ger även förhanden att referensramar för förändring och utveckling av verksamheten och metoder saknas. Det annorlunda och nya är ett undantag och inte en naturlig del av det dagliga arbetet eller ens livet.

En kåranda kan isolera en verksamhet från sin egen samtid och dess värderingar. Exempel på det är de vidriga poliserna i Skåne som sitter i piketen och vräker ur sig hat, fördomar och uppviglar sina kollegor. Den repressiva statsapparaten må vara subtil i sina uttryck när den nästlar sig in i olika samhällsfunktioner men ofta, allt för ofta, är den vulgär, lat och inskränkt.

Hur ska en naturlig syn på mångfald kring kompetenser och människor kunna hanteras i en organisation vilken i sig är så begränsad? Il faut toujours battre le bâton!

Annonser

Det går framåt – finansutskottet säger ja

Ja till vårdreform i USA-utskott – DN.se.

Det rullar på för Obama efter ett halt i form av OS och problem med sjuvårdsreformen. Nu har finansutskottet sagt ja och ett klart tecken på förändring är att även republikaner (1 st) i utskottet röstat för.

I straffkolonien

Två av tre vill ha dödsstraff i USA – DN.se.

Det är en sak att straffa men en helt annan att lösa problem, förebygga eller korrigera beteenden. Det finns ett behov i vårt moderna samhälle att sprida medborgarna i skalor normativt. För att skapa och definiera normen behövs det avvikande. Sedan måste det avvikande stå i relation till normen. Det kan exempelvis ske via sjukvård eller lagar, domstolsväsende och kriminalvård. Som en yttersta lösning och näst intill teknisk står avlivandet eller dödandet av medborgaren.

Värt att läsa
LT: Högre straff ger inte färre brott
Awickedone: Sjukvården vår parallell; Viljan att veta, övervakning och straff – maktens diskurs

Diskussionen om problemen fortsätter

Oavsett om det är sjukvården allmänt eller den nya svininfluensas särskilt så fortsätter diskussionerna. Idag på DN.se ges ytterligare perspektiv på vaccinationsproblemen. Ekonomi, politik och nu även logistik. Vad är sjukvården till för? Minska lidande, spara eller generera pengar, säkra människovärde, göra politiker eller hela partier populära? Jag har absolut börjat undra. Undrar om DNs lista med frågor och svar räcker till? Oavsett hur akut läget är eller blir, idag rapporterades 700 döda world wide, så vill jag veta hur mina förtroende valda förhåller sig till situationen.

Läs vidare Den ekonomiska vaccinationen eller genom att klicka på sjukvård taggen här till höger

Den ekonomiska vaccinationen

Tänk om det gick att tänka i andra termer än ekonomiska (DI.se). I händelse av en utbredd influensaepedemi kan efterfrågan på svenska produkter drabbas som en följd av nedsatt omsättning, BNP eller lönsamhet i andra ekonomier. Vems är de svenska produkterna egentligen? Är det inte så att den största nedgången på efterfrågan är genererad inifrån det marknadsekonomiska systemet självt? Låt oss slippa samma viljor nu när det gäller sjukvård och mänsklig omsorg. Klarar man inte av pengar ska man nog låta bli människor för de är aningens viktigare. Ekonomi och matematik är inte självklara objektiva perspektiv eller sanningsserum.

Professor Emeritus Sven Britton gör gällande att man medicinskt har köpt grisen i säcken och inte tagit hänsyn till biverkningar eller vaccinets verkningsgrad. På DN.se idag hävdar Martin Peterson, forskare och docent i filosofi, människovärdesprincipen i stället. Nu är det dags att göra politik av en princip!

Kan fastighetsbranschen vara en föregångare

Idag talas det om lex Maria och om att man ska våga anmäla missförhållanden inom vården. Vem är egentligen ansvariga och vem vill att det går så långt som till en anmälan vilket i sig är ett bevis på onödigt och omänskligt lidande. Våga kvalitetssäkra vården!

Sedan 2004 finns lagen om skydd mot olycka vilket innebär att fastighetsinnehavaren eller den som bedriver kommersiell verksamhet i fastighet är skyldig enligt lag att förebygga olycka. Det innebär i praktiken att om en olycka inträffar så är exempelvis en Vd i ett fastighetsbolag ansvarig och måste kunna visa hur man har förebyggt risken och konsekvenserna av olycka. Det enklaste exemplet är kanske att kunna visa en lista med de tillfällen då en utrymningsväg har blivit kontrollerad och godkänd av en väktare eller fastighetsskötare. Kort sagt Vd är ansvarig, fördelar ansvaret ut i organisationen men behåller kontrollen via olika system som finns på marknaden idag. Systemen påminner anställda om vad som ska göras men även chefer och andra ansvariga blir varse att det finns uppgifter och kontrollpunkter som släpar eller väntar på åtgärd

Skulle motsvarande system finnas inom sjukvården skulle gamla inte glömmas bort utan att ansvariga blev påminda och de närmsta i vården skulle veta vad som ska göras. (utöver från självklar mänsklig omvårdnad). DN.se skriver att man måste våga anmäla enligt mig borde en kvalitetssytem varna långt innan en lex Maria anmälan är befogad. Vi vill ju implementera kvalitet inte konstatera att det gått fel. Omvårdnaden har ett stort arbete framför sig att bygga förtroende hos de presumtiva vårdtagarna som idag läser om missförhållanden alternativt ser anhöriga lida.

Inga system är perfekta och man ska vara försiktig i tilltron till dem men de har en fördel nämligen att de låter oss människor ägna oss åt de vi vill göra i den dagliga verksamheten och lämna administration och processtyrning åt systemen. Inom fastighetsbranschen har det varit tydligt att det inte handlar om att ”sätta dit någon” utan självklart hjälpa var och en att göra rätt. Vill man uppnå kvalitet ska det vara lätt att göra rätt!

Exempel på ett sådant system som används inom fastighetsbranschen idag är SER – sekreteraren från ITM. Systemet är utvecklat tillsammans med Unibail Rodamco Nordenitm_4

Hur många perspektiv behövs det

imagesNu har DN snart vänt ut och in på varje lakan inom sjukvården, fantastiskt intressant har det varit och kommer förmodligen att vara ett tag framöver då vi förmodligen inte läst den sista artikeln än!
Efter att ha följt och kommenterat en del av debatten måste jag bara till slut fråga finns det något perspektiv på när den privata sjukvården lyckas förutom att leverera fantastisk sjukvård till fantastiskt rika? Varför, varför måste vård vara privat, varför ska någon tjäna pengar på andras sjukdomar och lidanden? Vill någon spruta in lite kemikalier i sina läppar så kan det gott vara privat men …
Det är inte så att jag är emot privata företag, jag arbetar själv på ett sådant. Jag tycker att det i den här diskussionen om någon så visar människan sin oförmåga att övervinna sig själv och sin egen kortsiktighet och svaghet för egen snöd vinning. Det kan inte vara så att jag som patient med brutna ben eller fastklämd i en bil är tvungen att upphandla min läkarvård för skadan. Vi måste förmå oss att själva skapa mål, idéer, visioner och drivkraft som inte är sprugna ur kvantifierbara mål och önskningar. Är man intresserad av pengar tycker jag man ska arbeta på bank:)!