Tag Archives: Sahlin

Valet kan falla på något mindre självklart

DN resonerar utifrån den senaste DN/Synovate undersökningen och konstaterar att väljarnas låga förtroende för Sahlin kan göra henne till Alliansens bästa valarbetare. Undersökningen visar även att Maria Wetterstrand fortsätter att klättra i förtroendeplaceringar.

Tidigare har det talats om Sahlins bristande förmåga som taktiker och ledare trots goda strategisk kvaliteter vilket givit utrymme till exempelvis Ohly att påverka de rödgrönas politik på ett sätt som inte Schyman kunde under Göran Perssons ledning. Sahlin ska enligt SvD ha en god förståelse för vart det socialdemokratiska partiet behöver flytta sig visionärt och retoriskt men inte förmå ta det dit. En bristande ledaregenskap som enligt artikelförfattaren skulle få konsekvenser med Sahlin som statsminister och ledare för regeringen och landet.

Mot bakgrund av den analysen och Wettergrens beprövade och bevisade styrka att föra ett parti framåt och leda det i praktiken, inte minst i den mediala världen, framstår miljöpartiets språkrör som en lysande kandidat till posten som statsminister.

Jag håller inte med Göran Pettersson utan anser att den rödgröna alliansen har mycket att vinna på genom att inte sitta kvar i gamla strukturer och idéer utan att våga det mindre självklara. Sahlin har visioner, Wettergren är en utmärkt och populär ledare.

Annonser

Ett historiskt svenskt beslut

Carl Bildt lyfter fram Vänsterpartiet, diskussionerna och Sahlins nederlag vid den socialdemo-kratiska kongressen som orsak till omröstningen och utfallet i frågan om folkmordet 1915 i Armenien. Samtidigt menar Bildt att riksdagens beslut riskerar försvåra försoningsprocessen mellan Armenien och Turkiet. Är det inte snarare den egna Alliansens överhoppare i omröstningen som är orsaken till utfallet? Visst kan man tycka som DN att beslutet är olyckligt men samtidig har ju våra riksdagsledamöter friheten att lyfta de frågor de önskar och uppenbarligen friheten att rösta som de önskar.

Det är ett större problem att Alliansens väljare inte vet vad eller vilka sina valda representanter står för eller röstar på än att vissa frågor helt naturligt lyfts i kammaren. Moderaternas egna vilde röstade emot, kd och fp hade även de överlöpare i just den här frågan. Själv tycker jag att det är ett friskhetstecken från individerna att de tänker själva och problemet är mer ur partiernas perspektiv.

Huruvida det är riksdagens uppgift att rösta om definitioner och ställningstaganden i historiska frågor och händelser går isär och vissa tycker det är fel medans andra menar att är det ett folkmord så är det ett folkmord oavsett var eller när det har skett och var eller när frågan tas upp.

Att Turkiet kallar hem sin Ambassadör från Sverige, så som man gjort även i USA, är väl knappast förvånande. Det tillhör det diplomatiska spelet och vi tager alla vad vi haver.

Vodpod videos no longer available.

Valet kan falla på det mindre självklara

Den senaste demoskopundersökningen tas upp i bland annat DN och Expressen idag och den visar på fortsatt stark vind i ryggen för Miljöpartiet och Maria Wetterstrand med över tio procent i väljarstöd vilket är rekort för partiet.

Samtidigt skriver SvD om Sahlins bristande förmåga som taktiker och ledare trots goda strategisk kvaliteter vilket givit utrymme till exempelvis Ohly att påverka de rödgrönas politik på ett sätt som inte Schyman kunde under Göran Perssons ledning. Sahlin ska enligt SvD ha en god förståelse för vart det socialdemokratiska partiet behöver flytta sig visionärt och retoriskt men inte förmå ta det dit. En bristande ledaregenskap som enligt artikelförfattaren skulle få konsekvenser med Sahlin som statsminister och ledare för regeringen och landet.

Mot bakgrund av den analysen och Wettergrens beprövade och bevisade styrka att föra ett parti framåt och leda det i praktiken, inte minst i den mediala världen, framstår miljöpartiets språkrör som en lysande kandidat till posten som statsminister.

Jag håller inte med Göran Pettersson utan anser att den rödgröna alliansen har mycket att vinna på genom att inte sitta kvar i gamla strukturer och idéer utan att våga det mindre självklara. Sahlin har visioner, Wettergren är en utmärkt ledare och Ohly har, som SvD skriver, alltid en anledning att le.

Ytterligare läsning: SvD, DN, GP, SvD, Kulturbloggen