Tag Archives: prostitutuion

Arbete, arbete – vilken kroppsdel väljer du

brainSjälvklart är det mycket med prostitution som är viktigt att ta avtånd ifrån och mycket lidande och icke självvalda händelser som lett dit eller situationer i samband med prostitutionen.

Samtidigt när jag läser artiklar som DN.se om just prostitution så kan jag inte låta bli att tänka att valet av uthyrd kroppsdel så kraftigt påverkar hur vi värderar jobbet. Nu senast är det Höglund i AB som funderar över prostitution.

Själv hyr jag ut min hjärna varje dag. Dessutom tillhör jag absolut de vilka tar med mig jobbet hem. Mobiltelefonen kan ringa när som helst och självklart ber jag barnen att vara tystare och svarar. Stolthet? Jag är faktiskt stoltare över min hjärna än många andra kroppsdelar och finner den efter diverse jämförelser och ”enkäter” mer unik. Det råder en stor skillnad i hur vi värderar olika kroppsdelar. Vi värderar dessutom samma kroppsdel olika beroende på vems den är eller olika preferenser. En del av vår syn på prostitution har klara småborgerliga rötter.

Även om jag inte har erfarenheten och kanske inte kan förstå hur det är att ”gå på gatan” så känner jag en stark sympati för dessa, till största delen, kvinnor. Faktum är för övrigt att fler män än kvinnor prostituerar sig.

Med den sittande regeringen borde inte ha så svårt att gå hela vägen enligt arbetslinjen. Ibland kan niten att genomföra arbetslinjen slå slint. Om anklagelserna i Aftonbladet som gjorde gällande att arbetsmarknadsministern skulle ha köpt sex så är ju det smått fantastiskt, hellre se till att någon kan försörja sig som prostituerad än att registrera sig som arbetssökande. Även om det nu skulle ha skett innan han blev minister så är det ju bra med klarhet vad gäller det moraliska ställningstagandet avseende arbetsplikt.

Eller rör det sig snarare om hushållsnära tjänster. Är det möjligt att retroaktivt åberopa RUT-avdrag? Ni minns väl debatten. Rörtång=skattesubvention, dammvippa=reservationer och helt okay att kommentera och diskutera. Helt plötsligt lades ett finmaskit nät av åsikter och ekonomi över ämnet.

Problemet med avdrag för hushållsnära tjänster handlar inte om vem som har använt möjligheten till avdrag eller inte. Förmodligen är det så att den som har behövt, velat och kunnat som har gjort det. Precis som fallet har varit med rotavdraget. Tänk att det är en sådan skillnad på om den som kommer till hemmet har en rörtång eller dammvippa i handen.

Det är absurt att skattepengar betalas till vissa branscher och inte alla. Ska hushåll kunna erhålla skattepengar för ommålningen av huset så borde de naturligtvis även få det för andra tjänster i hemmet oavsett vem som utför dem och med vilka verktyg.

Lämpliga tillfällen och tjänster vore när jag sliter med att hitta lite svamp eller någon gös till brödföda även då borde jag kunna anlita en skattesubventionerad guide. Om jag inte har tid, kunskap eller ork att tillfredsställa min partner sexuellt borde jag självklart via samma sorts skattesubventioner kunna betala eventuella omkostnader för älskarens/älskarinnans resor och förlorade arbetsinkomster. När datorn krånglar kanske en slipad it-tekniker kunde komma förbi och ringa på dörren med en glad hälsning från skattemasen.

Vilka hushållsnära tjänster vi finner vara acceptabla att skattesubventionera, eller i vissa fall ens låta existera, talar mest om var vi står mentalt och vilka fördomar om arbetete och kön vi bär på.

Annonser

Uthyrning av kroppsdelar – stora skillnader

brainSjälvklart är det mycket med prostitution som är viktigt att ta avtånd ifrån och mycket lidande och icke självvalda händelser som lett dit eller situationer i samband med prostitutionen. Samtidigt när jag läser DN.se idag om just prostitution så kan jag inte låta bli att tänka att valet av uthyrd kroppsdel så kraftigt påverkar uppfattningen om jobbet. Själv hyr jag ut min hjärna varje dag. Dessutom tillhör jag absolut de vilka tar med mig jobbet hem. Mobiltelefonen kan ringa när som helst och självklart ber jag barnen att vara tystare och svarar. Stolthet? Jag är faktiskt stoltare över min hjärna än många andra kroppsdelar och finner den efter diverse jämförelser och ”enkäter” mer unik. En del av vår syn på prostitution har klara småborgerliga rötter. Även om jag inte har erfarenheten och kanske inte kan förstå hur det är att ”gå på gatan” så känner jag en stark sympati för dessa, till största delen, kvinnor.