Tag Archives: politik

Smörgåsbordet har varit dukat länge

Afrika innan 1:a världskriget

Afrika innan 1:a världskriget

Hillary Clinton är just klar med sin Tour Africa skriver DN.se. Afrika är sedan länge Europas misslyckade bakgård och fyllt med rikedomar av alla de slag. Jag förundras över att USA inte långt tidigare allt sedan 60-talet fört en mer progressiv Afrika politik. Är det engagemang i övriga delar av världen som avhållit dem? Att det skulle vara försiktighet på grund av misslyckandena i Vietnam efter frankrikes Indochine känns så subtilt för att inte säga långsökt att jag inte vill tro på det. Har USA varit allt för koncentrerat på att möta och eventuellt även skapa hot i världen för att istället driva en egen fruktsam utrikespolitik? Sovjet, Vietnam, Mellan- och Sydamerika, Mellanöstern listan är inte ointressant. Har Afrika bara bedömts som en region som jäser men inte löper risken att explodera i ansiktet på USA? Obamas regim visar nu på närvaro, dialog, försoning och engagemang. Jag funderar om det inte är en metod att försöka avväpna och därmed isolera fundamentalism och extremism runt om i världen. Är det i sådana fall en egen politik eller en mer rationell och intellektuell reaktion på omvärldens ibland våldsamma förhållande till USA och dess utrikespolitik än vad varit fallet de senaste 40-50 åren?

Annonser

Diskussionen om problemen fortsätter

Oavsett om det är sjukvården allmänt eller den nya svininfluensas särskilt så fortsätter diskussionerna. Idag på DN.se ges ytterligare perspektiv på vaccinationsproblemen. Ekonomi, politik och nu även logistik. Vad är sjukvården till för? Minska lidande, spara eller generera pengar, säkra människovärde, göra politiker eller hela partier populära? Jag har absolut börjat undra. Undrar om DNs lista med frågor och svar räcker till? Oavsett hur akut läget är eller blir, idag rapporterades 700 döda world wide, så vill jag veta hur mina förtroende valda förhåller sig till situationen.

Läs vidare Den ekonomiska vaccinationen eller genom att klicka på sjukvård taggen här till höger

Slutar aldrig att förundras

abu-c4Europas tillväxt med en fungerande inre marknad förutsätter enligt Peter Mandelson, brittisk näringsminister (fortfarande), in en exklusiv artikel för DN att medlemmarnas regeringar emanciperar från sin inrikespolitiska och kanske idag enda reella maktbas. Låt oss se om det är möjligt. Den brittiske näringsministern ber oss att tänka som européer. EU är idag en ekonomisk överbyggnad som saknar all form av politisk legitimitet och om det vore någonstans det europeiska projektet skulle kunna få livskraft och vinna popularitet så är det väl i frågor som arbete och miljö. Samtidigt som den brittiska regeringen fruktar ett eventuellt nyval med seger för de konservativa. En sådan lösning på den politiska krisen skulle på sikt även kunna ändra den brittiska EU-politiket/medlemskapet.

Ber att få avsluta med följande exempel på fungerande ekonomi: ABU Garcia är ett företag som sedan urminnes tider sålt fiskeutrustningar. En rulle heter Ambassadeur C4 den kostar i USA ca 90 dollar och i Sverige 16-1800 SEK. Rullen är tillverkad i Sverige eller i det här artikelexemplet EU. Man frågar sig gång på gång – hur är det möjligt. Politiker oroar sig utifrån sin egna inrikespolitiska maktbas att andra EU stater inte tänker europeiskt. Det är viktigt med en öppen och fungerade inre marknad men EU producerade produkter är 2-300% dyrare här hemma än i USA?

Crowd sourcing – för ett engagerat medborgarskap

Crowd sourcing i parlamentet och alla miljoner invånare blir lobbyister

Crowd sourcing i parlamentet och alla miljoner invånare blir lobbyister

Först ett medborgerligt tack till de vilka gick och röstade. Men som det står i DN det är nu striden börjar. Naturligtvis är det en strid eller ett arbete varje dag. Hur skulle EU 2.0 se om 50 % av medborgarna var aktivt involverade i den dagliga verksamheten?

Frågor, intressen, kommande beslut allt skulle kunna göras tillgängigt, se parlamentarikerna tala via youtube. Se en film från det område frågan berör. Lätta och snabba frågor för feedback och goda idéer skulle inte ta mer än tre till fyra rader att läsa och klicka på och skriva en kommentar som svar i en mobiltelefon. Tänk om processerna i EU – parlamentet eller även övriga instanser gick att följa och påverka. Var och en sin egen lobbyist. Miljontals människor med möjlighet att följa, kommentera, skapa frågor eller påverka beslut. Projektet ska inte ses som ett populariserings försök utan ett sätt att ändra strukturen för hur arbetet skulle kunna ske med en daglig förankring. Besluten och voteringen kan fortfarande ske i sin emanciperade form. Vill man kan man ju alltid ha en jämförelse: hur röstade folket?

Mot bakgrund av det omfattande missnöjesröstandet framstår det som att hela det politiska arbetet behöver reformeras. Eftersom missnöjesyttringarna springer ur den inrikespolitiska situationen i medlemsstaterna är det kanske dags för en överblick av hela den demokratiska processen. Tekniken i sig når hela världen, kanske något för de nya rösterna i EU? Vi måste minnas Churchills klarsynthet att demokrati inte är ett bra styrelseskick även om det är bättre än alla andra. Alltså: demokrati är en process och det gäller inte bara innehållet utan även strukturen.

Crowd sourcing – wikipedia

Språk – ett verktyg

1.5705!ee7b8afaNu när bloggandet är på väg att göra internet till ett någorlunda demokratiskt klotterplank är det väl inte helt omotiverat med en reflektion över språket. Den senaste tidens diskussioner kring språkkrav för de vilka vill leva i Sverige utan att ha svenska som modersmål skänker ämnet en viss aktualitet.
SFI – svenska för invandrare, de vilka jag känner, mestadels sydamerikaner, som deltagit i utbildningen har inget direkt positivt att säga. Diskussionerna i media ger även den en bild av misslyckande för SFI.
Är det överhuvudtaget klokt att försöka sprida det svenska språket ytterligare? Om vi ser språket som ett verktyg vars ända syfte är att möjliggöra kommunikation mellan människor så borde ett språk med ungefär 11 miljoner utövare framstå som ett mindre och mer sällan användbart verktyg. Jämför gärna med spanska.
Samtidigt finns naturligtvis ett behov av att människor vilka delar väsentliga delar av tillvaron även kan förstå varandra. Hur vore det om vi lade ned ansträngningarna med att försöka reformera andras språkbruk och i stället utbildade de med svenska som modersmål i några ytterligare språkliga verktyg.
Naturligtvis är det så att språk bär andra värden och funktioner och jag vill inte påstå att endast väl utbredda multiverktyg är de enda som ska användas. Intressantas vore nog om vi gavs möjligheten att kunna utbilda oss i alla de modersmål som finns representerade hos oss. Vilket berikande tillfälle att verkligen ta del av det som är Sverige idag, vilken möjlighet till förståelse och integration.
Ska sanningen fram har jag som oftast svårt att förstå många av de vilka, likt mig själv, har svenska som modersmål:)

Uppdatering 22 juli 2009:
Idag på DN.se står det hur språkets försvarare har JO-anmält Stockhloms stad för bruk av engelska i sin marknadsföring

Uppdatering 9 November 2009:
Mirjam Mymlan Mirjamsdotter om Språk Språkdebatten lever vidare 26 November 2009 Expressen