Tag Archives: polis

Rosengård snart klart för inspektion

Ett fem våningar högt panopticon ska stå klart 2012 i Rosengård, Malmö.

Jeremy Bentham:

LETTER I.

IDEA OF THE INSPECTION PRINCIPLE.

Crecheff in White Russia, -1787.

DEAR ****, _ I observed t’other day in one of your English papers, an advertisement relative to a HOUSE of CORRECTION therein spoken of, as intended for ****8**. It occurred to me, that the plan of a building, lately contrived by my brother, for purposes in some respects similar, and which, under the name of the Inspection House, or the Elaboratory, he is about erecting here, might afford some hints for the above establishment.* I have accordingly obtained some drawings relative to it, which I here enclose. Indeed I look upon it as capable of applications of the most extensive nature; and that for reasons which you will soon perceive.

To say all in one word, it will be found applicable, I think, without exception, to all establishments whatsoever, in which, within a space not too large to be covered or commanded by buildings, a number of persons are meant to be kept under

* The sudden breaking out of the war between the Turks and Russians, in consequence of an unexpected attack made by the former on the latter concurred with some other incidents in putting a stop to the design. The person here spoken of, at that time Lieutenant-Colonel Commandant of a battalion in the Empress’s service, having obtained a regiment and other honours for his services in the course of the war, is now stationed with his regiment in a distant part of the country.

inspection. No matter how different, or even opposite the purpose: whether it be that of punishing the incorrigible, guarding the insane, reforming the vicious, confining the suspected, employing the idle, maintaining the helpless, curing the sick, instructing the willing in any branch of industry, or training the rising race in the path of education: in a word, whether it be applied to the purposes of perpetual prisons in the room of death, or prisons for confinement before trial, or penitentiary-houses, or houses of correction, or work-houses, or manufactories, or mad-houses, or hospitals, or schools.

It is obvious that, in all these instances, the more constantly the persons to be inspected are under the eyes of the persons who should inspect them, the more perfectly will the purpose X of the establishment have been attained. Ideal perfection, if that were the object, would require that each person should actually be in that predicament, during every instant of time. This being impossible, the next thing to be wished for is, that, at every instant, seeing reason to believe as much, and not being able to satisfy himself to the contrary, he should conceive himself to be so. This point, you will immediately see, is most completely secured by my brother’s plan; and, I think, it will appear equally manifest, that it cannot be compassed by any other, or to speak more properly, that if it be compassed by any other, it can only be in proportion as such other may approach to this.

To cut the matter as short as possible, I will consider it at once in its application to such purposes as, being most complicated, will serve to exemplify the greatest force and variety of precautionary contrivance. Such are those which have suggested the idea of penitentiary-houses: in which the objects of safe custody, confinement, solitude, forced labour, and instruction, were all of them to be kept in view. If all these objects can be accomplished together, of course with at least equal certainty and facility may any lesser number of them.

Annonser

Vem dödade Carlos

Skulle det någonsin finnas ett tvivel om vad som behövs? Hur enkelt får den reaktionära rösten presentera sig? Läs mer om Ask

Hur omöjlig kan en polis bli

Vodpod videos no longer available.

Huruvida fem dagars löneavdrag är tillräckligt eller ej berör mig inte. Däremot är det ju ställt bort all rimlig tvivel att personerna är totalt olämpliga för tjänst där man har med människor att göra.

En av polisens uppgifter är ju att skydda oss medborgare från människor som vill misshandla oss och då speciellt så kallade hatbrott. Det finns inte pudlar nog för vårt kära rättsväsen … Voff sa Awickedone

Mörker bortom transparensen

Omfattande delar av samhället är drabbade av en förtroendekris. Det går inte att förneka krisen genom att avvärja kraven på transparens. När ord står mot ord kommer Svarte Petter att färga den publika synen av organisationen. Endast genom en ständig transparens och dokumentation kan verksamheten verifieras. För det är just bristen på transparens som skapar tillfällena och utrymmet för maktmissbruk, korruption och fusk i alla dess former. Det kan gälla Röda korset, skolan, den lagstiftande eller represiva statsapparaten.

Problemet är mänskligt och vår svårhet att övervinna oss själva. Lösningen står att finna i hur vi väljer att strukturer våra organisationer. Hierarkiska organisationer förutsätter och reproducerar maktförhållanden inom organisationen vilka i sig är en grogrund för att mänsklig passivitet och oförmåga. Se hur en fågelflock löser uppgiften att samla föda och samtidigt skydda sig mot externa fienden: video.

Förtroendet som har nått nivåer där vi idag bland annat finner greklands ekonomi har inget annat val än att fullständigt be om nåd och organisationerna öppna uppsig. Visst är det intressant och nödvändigt att veta varifrån pengarna som möjliggör köp av medlemmar till riksdagspartierna kommer ifrån. Precis på samma sätt måste vi veta vilka som skyddas av Säpo när Stasi-arkivens innehåll inte släpps ut.

På någotvis handlar det alltid om pengar eller makt. Det kan vara för mycket eller för lite men alltid blir det fel. Tiden är på väg att rinna ut för de vilka inte vill eller kan verka i transparens. Läs även In a spirit far far away eller DN

En (t)röst för många offer

Fallet med poliserna vid Hornstulls t-bana och Jespers bilder är nu föremål för en förundersökning. Det är oerhört viktigt att det här ärendet nu handläggs korrekt. Hur många liknande fall finns det som aldrig kommer upp till ytan utan poliser har tillåtits begå liknande övergrepp. Om nu förundersökningen leder till åtal och en fällande dom kan det tjäna som avskräckande exempel för en uppenbarligen maktkorrumperad kår. Samtidigt öppnar det möjligheten för fler att våga höja sin röst emot de polisiära övergreppen. ”Il faut toujours battre le bâton!”

Läs även Andrea Doria

Hjälp – polis!

Polisen har gjort det igen. Jesper får polisövergreppen på film. Vi läser då och då i media om hur olika grupper inom samhället är överrepresenterade i brottsstatistiken, hur är det med poliser? Nog är det anmärkningsvärt hur ofta just den här gruppen begår brott och det även på betald arbetstid.

Förtroendet för de snälla poliserna som besöker mina barns skola och förklarar att om man går vilse i skogen ska man krama en trädkompis finns inte. Det är snarare på plats med en varning till barnen: Ser du en polis så skrik efter hjälp, hinner du så gör det preventivt! Det måste bli ett stopp för vad poliserna pysslar med. Hur många är inte händelserna som inte kommer fram på det här viset?!

Det finns frågor om vårt samhälle som vi alla ställer oss. Några har vi fått svar på samtidigt som andra fortfarande kantas av vår nyfikenhet och vårt förakt: ”Vad gör man på banken efter klockan tre?” får väl anses till höra den första kategorin samtidigt som ”Vad gör polisen mellan maktmissbruk, rasistiska utfall och sexbrott?” sorterar under den senare. Il faut toujours battre le bâton!

Vodpod videos no longer available.

more about "TV | Aftonbladet", posted with vodpod

Läs mer: DN, Jinges Web och fotoblog, DN, AB, Kulturbloggen

Kåranda – ett parallellt problem

I DN idag diskuteras motsättningarna mellan olika segment inom inom polis- och sjukhusväsendena. Motsättningarna visar sig mellan stad och provins eller generalist och specialist. Artikelförfattaren går förbi en intressant infallsvinkel – kåranda. Kårandan är en diskurs vilken får långtgående konsekvenser. Så länge som diskursen inte synliggörs och utmanas kommer den att fortsätta tradera verksamheten.

Kåranda, om vi tittar på exempelvis polisväsendet, finns där man väljer ett yrke och går en yrkesinriktad utbildning för att sedan stanna inom yrket hela livet. Andra starka identiteter finns även inom andra yrken men skillnaden är att man här ofta byter arbetsgivare men även yrke. Suboptimering och benägenheten att falla hän åt synsätt som ”så kanske man gör inom den branschen men här fungerar det inte” är utmärkande inom verksamheter där erfarenhet från andra branscher är mycket begränsad eller i värsta fall obefintlig. Det här ger även förhanden att referensramar för förändring och utveckling av verksamheten och metoder saknas. Det annorlunda och nya är ett undantag och inte en naturlig del av det dagliga arbetet eller ens livet.

En kåranda kan isolera en verksamhet från sin egen samtid och dess värderingar. Exempel på det är de vidriga poliserna i Skåne som sitter i piketen och vräker ur sig hat, fördomar och uppviglar sina kollegor. Den repressiva statsapparaten må vara subtil i sina uttryck när den nästlar sig in i olika samhällsfunktioner men ofta, allt för ofta, är den vulgär, lat och inskränkt.

Hur ska en naturlig syn på mångfald kring kompetenser och människor kunna hanteras i en organisation vilken i sig är så begränsad? Il faut toujours battre le bâton!