Tag Archives: organisation

Social learning – här finns kompetensen

Din organisation är social. Det är knappast ett kontroversiellt budskap idag. Verktygen vilka du tillsammans med kunder, partners, leverantörer och kollegor inom och utom organisationen dagligen använder blir även de allt mer sociala. Det är lätt att fastna i teknik och budget istället för fokusera på idéer, kompetens och genomförande. I en strävan att lyckas med det har jag konsulterat Ola Hedin på Social Learning.

Ola Hedin”In short, what I´ll be urging you to do in the following pages is to replace segmentation, reptability, abstractions, competition and effort with integration, originality, foundation, collaborations and fun.” Citatet är från Get Back in the Box: Innovation from the Inside Out av Douglas Rushkoff och jag fick det presenterat för mig när jag för en tid sedan satt ned med Ola för att diskutera kompetens inom organisationer.

Jag har länge arbetat med mobilitet utveckling och tillämpningar av e-learning och m-learning. Min utgångspunkt brukar vara att kompetensbegreppet som sådant är på väg att föras från individ till organisation och processnivå och det finns stöd i verktyg, processer och kompetens för detta. Ola nämnde social learning som begrepp och vinklade förståelsen kring begreppen reflektion och redaktionellt perspektiv på kommunikation, kompetens och lärande. Efter ett tag insåg jag att de senaste årens utveckling inom de här områdena verkligen har mognat och nått en nivå där organisationer kan relatera till kompetens.

Vodpod videos no longer available.

Annonser

Enterprise 2.0 för en mer innovativ organisation

Enterprise 2.0 ger verkligen möjlighet för organisationer att bli mer innovativa. Köp Harvard Business Reports artikel eller läs åtminstone inledningen.

Transparent Office: Transparency, not Anarchy

Transparent Office: Transparency, not Anarchy.

Oerhört välformulerat. Det är viktigt att förstå hur man inför Enterprise 2.0 i en organisation. Det bör allt som oftast göras inifrån och ut, det vill säga att man utgår från de uppgifter och problem en anställd, grupp eller organisationen står inför. Hur kan organisationen bättre lösa uppgiften? Genom tillhandahålla E2.0 verktyg kan organisationen fortsätta sitt uppdrag men med bredare och snabbare beslutsunderlag vilket är en förutsättning för korta beslutstider och -vägar.

Min absoluta favorit är flocken av starar som flyger över Rom. Ingen anarki utan optimalt handlande utifrån organisationens behov av föda och skydd. Läs och se video här