Tag Archives: operatörer

Tekniktillämpning med samhälliga konsekvenser

Den amerikanske professorn i IT-juridik Jonathan Zittrain lyfter i en krönika i Financial Times fram olika konsekvenser av utvecklingen med internet och den teknik och de devicer vi använder när vi kommunicerar via www skriver DN och talar om hur Zittrain lyfter fram viktiga perspektiv på den senaste utvecklingen som nu även får politiska, ekonomiska och kulturella konsekvenser.

Våra devicer är noder i det globala informationssamhället. Som allt annat i samhället är även de utsatta för hot från intressen som vill sprida exempelvis virus. Genom att stänga devicer skapas ett privat internet community som en parallell eller delmängd av det publika och öppna som nås via vilken browser som helst. Vi ser samma utveckling inom strukturen för molnet där privata och hybridmoln delar tillvaron med öppna moln. Den stängda tekniken och de affärsmodeller som bygger på den fungerar delvis som ett skydd mot sådana hot, ungefär som gamla tiders stadsmurar skyddade mot externa hot och merkantilistiska tullar skyddar den egna inre marknaden.

Apple har absolut lyckas identifiera ett behov och leverera en lösning samtidigt som man skapat en norm för hur dagens internet förväntas upplevas. Samtidigt har det drivit utvecklingen mot en aldrig tidigare sedd differentiering och den som idag vill sprida en applikation eller ett hot till flertalet operativsystem och devicer har ett digert arbete framför sig. Zittrain har en viktig poäng när han sätter användargenererat innehåll och open source lösningar som en motvikt till de stängda systemen. Innerst inne handlar frågan om varifrån drivkrafterna och visionerna kommer. En annat inslag är program som exempelvis Adobes Flash som fungerar på olika plattformar och devicer, naturligtvis har Apple inte möjliggjort Flash för iPhone och iPad.

Läs även DN

Annonser

Det är inte priset som är problemet

Det är inte prismodellen som är operatörernas största problem med datatrafiken. När de väl säljer flat rate kommer de att vilja ha så lite trafik som möjligt i näten.

Samtidigt har de totalt förlorat racet kring innehållstjänsterna. Tidigare sålde de portalinnehåll via datatrafikskostnaderna för kunden. Idag står de med krympande marginaler från datatrafiken och intäkterna från innehållet går till Apple och de andra lurtillverkarna. Även nätleverantören Ericsson kommer med Estore att, i och för sig via operatörerna, tillhandahålla applikationer att fylla näten med trafik.

Huvudbryet är och förblir vad intäkterna ska komma från. M2M, telematiken, är ju i stark tillväxt vilket säkert glädjer några tillsammans med tillväxtmarknader som exempelvis Indien.

Infrastrukturella förutsättningar skapar mobilexplosion i Indien

Begränsade tidigare möjligheter till långdistans kommunikation har lett till en stor efterfrågan på mobila nät och tjänster i Indien skriver DN.se. Musikförsäljning i Indien domineras av försäljning via mobiltelefonen och Bollywood är ett omtyckt innehåll samtidigt som det är möjligt för bönder att via mobilen följa priserna på jordbruksprodukter. Voice är den största intäkten och sms växer. Samtalskostnaderna är så pass låga att även fattigare invånare har råd. Allt detta gör att marknaden fortsätter att växa. I juli blev det 14,4 miljoner nya abonnenter. 3G är fortfarande inte utrullat …

Kunderna hittar och använder applikationer

hero-app-store-20090608Oavsett hur vi människor använder våra mobiler, några talar, andra messar, någon annan använder twitter eller eposten så är en trend klar enligt The Business Insider: vi tankar appar! Alla ligger där med sina varianter av appstore. Microsoft, Google, SonyEricsson, Nokia (symbian) och Apple. Allt fler vet vart man letar och allt fler litar även på avsändare och betalmodeller. Den roll som operatörerna så länge kunnat ta med sin etablerade relation till kunder är snyggt tagen av hårdvarutillverkaren.