Tag Archives: Moderaterna

Alla ska hållas i arbete

”– Min klient Sven Otto Littorin förnekar brott och avvisar därmed bestämt anklagelserna som är publicerade i Aftonbladet. Tills vidare avser min klient att inte göra några ytterligare uttalanden, säger Birgitta Hållenius till TT.”
via Littorin avvisar anklagelserna | Inrikes | SvD.

Ibland kan niten att genomföra arbetslinjen slå slint. Om anklagelserna i Aftonbladet som gör gällande att arbetsmarknadsministern skulle ha köpt sex så är ju det smått fantastiskt, hellre se till att någon kan försörja sig som prostituerad än att registrera sig som arbetssökande. Även om det nu skulle ha skett innan han blev minister så är det ju bra med klarhet vad gäller det moraliska ställningstagandet avseende arbetsplikt.

Eller rör det sig snarare om hushållsnära tjänster. Är det möjligt att retroaktivt åberopa RUT-avdrag?Undrar hur det påverkar samarbetet med KD.

Hård press på människorna i samhällets marginal. DN kritiserar även statsministern som känt till anklagelserna men mörkat dessa. Att Littorin dessutom slängt upp sina barn som sköldar mot kritiken är något som DN också framhäver som skamlöst. Själv anser jag att det börjar lukta barnarbete. Fast det är väl lite långsökt.

Awickedone tidigare om prostitution

Annonser

En vilde för mycket

En vilde i riksdagen går väl kanske att acceptera men en vilde i regeringen som dessutom är jusitieminister kan upplevas som lite väl magstarkt. Moralpanik är inte trevligare än någon annan panikångest. Men Reinfeldt vill ha kvar Ask.

Problemet accentueras när det leder till att en justitieminister vill börja hänga ut icke dömda människor. Eller var det meningen att på det viset ta reda på om den misstänkte var skyldig. Skäms, rodnar eller flyttar personen är den skyldig annars inte. Lite grann som att häxor faktiskt flyter.

Kanske det blir aktuellt att införa klassisk bevisföring med kvarts-, halv- och helbevis. I sådana fall har jag läst i både DN och SvD att Ask sitter löst och räknas detta som två halvbevis så får vår blinda fru lov att avgå.

Nedan följer en repost i ämnet:

Självklart är det mycket med prostitution som är viktigt att ta avtånd ifrån och mycket lidande och icke självvalda händelser som lett dit eller situationer i samband med prostitutionen. Samtidigt när jag läser om Beatrice Asks senaste utspel om just sexköpare så kan jag inte låta bli att tänka att valet av uthyrd kroppsdel så kraftigt påverkar uppfattningen om jobbet respektive brottet.

Själv hyr jag ut min hjärna varje dag. Dessutom tillhör jag absolut de vilka tar med mig jobbet hem. Mobiltelefonen kan ringa när som helst och självklart ber jag barnen att vara tystare och svarar. Stolthet? Jag är faktiskt stoltare över min hjärna än många andra kroppsdelar och finner den efter diverse jämförelser och ”enkäter” mer unik.

När jag läser hur Ask resonerar om hur just dessa brottslingar vars brottsliga handling är att ha köpt sex är de vilka mer än andra vill dölja sin brottsliga gärning framträder en otroligt småborgerlig syn på framför allt sex i sig. En del av vår syn på prostitution har klara småborgerliga rötter. Även om jag inte har erfarenheten och kanske inte kan förstå hur det är att ”gå på gatan” så känner jag en stark sympati för dessa, till största delen, kvinnor.

Fot not: Ja jag vet att fler män än kvinnor har erfarenhet av att sälja sex men kvinnorna gör det i större omfattning så volymen sex som sålts av kvinnor är större än dito såld av män.

Mörker bortom transparensen

Omfattande delar av samhället är drabbade av en förtroendekris. Det går inte att förneka krisen genom att avvärja kraven på transparens. När ord står mot ord kommer Svarte Petter att färga den publika synen av organisationen. Endast genom en ständig transparens och dokumentation kan verksamheten verifieras. För det är just bristen på transparens som skapar tillfällena och utrymmet för maktmissbruk, korruption och fusk i alla dess former. Det kan gälla Röda korset, skolan, den lagstiftande eller represiva statsapparaten.

Problemet är mänskligt och vår svårhet att övervinna oss själva. Lösningen står att finna i hur vi väljer att strukturer våra organisationer. Hierarkiska organisationer förutsätter och reproducerar maktförhållanden inom organisationen vilka i sig är en grogrund för att mänsklig passivitet och oförmåga. Se hur en fågelflock löser uppgiften att samla föda och samtidigt skydda sig mot externa fienden: video.

Förtroendet som har nått nivåer där vi idag bland annat finner greklands ekonomi har inget annat val än att fullständigt be om nåd och organisationerna öppna uppsig. Visst är det intressant och nödvändigt att veta varifrån pengarna som möjliggör köp av medlemmar till riksdagspartierna kommer ifrån. Precis på samma sätt måste vi veta vilka som skyddas av Säpo när Stasi-arkivens innehåll inte släpps ut.

På någotvis handlar det alltid om pengar eller makt. Det kan vara för mycket eller för lite men alltid blir det fel. Tiden är på väg att rinna ut för de vilka inte vill eller kan verka i transparens. Läs även In a spirit far far away eller DN

Tillfället gör politiken till en marknad

Första gången är det gratis. En affärsmodell som fungerar på många marknader. Självklart är det syftet och själva tjänster eller produkten som fäller avgörandet om det är acceptabelt eller inte.

I det aktuella fallet med moderata politiker och deras medlemsvärvande och manipulerande med provval får man väl påstå att vi nått ett underkännande. Några kallar det för ett utnyttjande av bidrag och system, andra att marknaden för röster är på väg att avregleras och nu undrar jag hur mycket är min röst värd. Kan jag sälja röst- eller medlemsoptioner till partierna?

Kulturbloggen

Tillfället gör politikern på en avreglerad marknad

Sedan lång tid tillbaka har medlemsantalet sjunkit i de etablerade partierna och de är nu mera en spillra av sitt forna jag. Förmodligen finns det ett antal lyktstolpar och andra fenomen i samhället med fler medlemmar än våra riksdagspartier.

I och med personvalsystemet öppnades möjligheten att avancera i rankningen. Att folk ska kryssa i en viss person är väl något som har etablerats om än inte i någon större utsträckning. Undantag finns dock då några av partiernas medialt starka profiler märks med kryss.

Mina barn har fått lära sig att kompisar inte är något man köper. Grunden till det hela är rätt lätt. Det är inte pengar det handlar om utan kamrat- och gemenskap. Pengar hör liksom inte dit. Pengar kvantifierar egenskaper och skillnader. Allt blir jämförbart men framför allt utbytbart. Så riktig vänskap får man inte med pengar. En lätt läxa som barnen har tagit till sig utan några problem.

Men som vi vet så växer barn upp och det är mycket som förändras. Helt plötsligt handlar det om andra saker och pengars relevans rullar in i fortare än vemodet i en gotländsk schlager. Medlemmar blir en maktbas för de enskilda politikerna men även en inkomstkälla för partierna. Medlemmar är trogna röster och deras röst i ett val är en sak, deras medlemskaps konsekvenser i bidragssystemen en annan.

Några kallar det för ett utnyttjande av bidrag och system, andra att marknaden för röster är på väg att avregleras och nu undrar jag hur mycket är min röst värd. Kan jag sälja röst- eller medlemsoptioner till partierna?

Läs i DN, DN, GP, Sydsvenskan eller SvD om moderaterna

Smutsiga händer eller rättfärdighet

Malmömoderater kan samarbeta med SD – DN.se.

Eller Aftonbladet

Något senare: Appelros förtydligar: inget sd-samarbete – Malmö – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Huruvida partierna kommer att samarbeta med SD eller inte verkar i Malmö ha blivit en praktisk maktfråga. Är man tvungen att smutsa ned sina händer för att göra politik?

Sartre och Camus förde diskussionen i Les Mains Sales respektive Les Justes. Kanske något för Appelros att läsa?

För demokratin i tiden

Annicka Engblom: Motionen många tycker till om
Aftonbladet, SvD, DN.se

250px-Nya_moderaternaEn moderat riksdagsledamot vill införa mer officiellt utrymme för kungen i våra demokratiska processer. Som exempel eller motivering anger hon ett antal andra stater med monarker som utser ministrar etc. Allt detta är kvarlevor, något som i de flesta fall blivit utbytt, avsatt eller än mer drastiskt undanskaffat under de senaste 220 åren. Att vissa stater inte till fullo lösgjort sig från historiskt damm innebär inte att vi bör vandra tillbaka i tiden eller ens anstränga oss med dylikt nonsens. Det är andra gången ledamoten motionerar om samma fråga! Vad skulle i realiteten komma ur att kungen ägnar sig åt något sådant?

Den aktuella ledamoten har tidigare även motionerat om återinförandet av Karl XIs drabanter vid det årliga öppnande av riksdagen. Motiveringen var bland annat att det skulle förbättra historiekunskaperna. Är det något vi lär oss från historien så är att allt ändrar sig och inget består. Att försöka återinföra dessa reliker visar möjligtvis på en kunskap eller medvetenhet om historiska fakta men framför allt bringar den i daga en total avsaknad av förståelse för vår historia.

Partiledaren för partiet på en spännande resa som nog får ses som en av de mer initierade strategierna i modern svensk politik, men det här lämnar inget annat efter sig än … suck!