Tag Archives: maktmissbruk

Kåren måste livräddas

Skånepolisen anser att de nya språkkraven förhindrar polisarbetet då poliserna blir hämmade. Kravet på ett socialt korrekt språkbruk är sprunget ur en värdegrundspanik och har lett till ett angiveriklimat och hävdar styrelsen för skånes poliser.

”– Istället för att hantera det som en del i vardagen, säga ifrån och säga ”hur tänkte du när du skrev så”, så har det nu hamnat i att man direkt blir polisanmäld. Så kan man inte umgås, säger han.”

Till poliserna: Om en person som inte kan simma faller i vattnet så försöker man inte lära denne att simma. Man livräddar personen. Försök och se situationen som att ni under årtionden inte har följt med utvecklingen i samhället och nu i transparensen framstår som helt ur fas med gällande normer. Kåren måste livräddas.

Annonser

Hur omöjlig kan en polis bli

Vodpod videos no longer available.

Huruvida fem dagars löneavdrag är tillräckligt eller ej berör mig inte. Däremot är det ju ställt bort all rimlig tvivel att personerna är totalt olämpliga för tjänst där man har med människor att göra.

En av polisens uppgifter är ju att skydda oss medborgare från människor som vill misshandla oss och då speciellt så kallade hatbrott. Det finns inte pudlar nog för vårt kära rättsväsen … Voff sa Awickedone

Mörker bortom transparensen

Omfattande delar av samhället är drabbade av en förtroendekris. Det går inte att förneka krisen genom att avvärja kraven på transparens. När ord står mot ord kommer Svarte Petter att färga den publika synen av organisationen. Endast genom en ständig transparens och dokumentation kan verksamheten verifieras. För det är just bristen på transparens som skapar tillfällena och utrymmet för maktmissbruk, korruption och fusk i alla dess former. Det kan gälla Röda korset, skolan, den lagstiftande eller represiva statsapparaten.

Problemet är mänskligt och vår svårhet att övervinna oss själva. Lösningen står att finna i hur vi väljer att strukturer våra organisationer. Hierarkiska organisationer förutsätter och reproducerar maktförhållanden inom organisationen vilka i sig är en grogrund för att mänsklig passivitet och oförmåga. Se hur en fågelflock löser uppgiften att samla föda och samtidigt skydda sig mot externa fienden: video.

Förtroendet som har nått nivåer där vi idag bland annat finner greklands ekonomi har inget annat val än att fullständigt be om nåd och organisationerna öppna uppsig. Visst är det intressant och nödvändigt att veta varifrån pengarna som möjliggör köp av medlemmar till riksdagspartierna kommer ifrån. Precis på samma sätt måste vi veta vilka som skyddas av Säpo när Stasi-arkivens innehåll inte släpps ut.

På någotvis handlar det alltid om pengar eller makt. Det kan vara för mycket eller för lite men alltid blir det fel. Tiden är på väg att rinna ut för de vilka inte vill eller kan verka i transparens. Läs även In a spirit far far away eller DN

En (t)röst för många offer

Fallet med poliserna vid Hornstulls t-bana och Jespers bilder är nu föremål för en förundersökning. Det är oerhört viktigt att det här ärendet nu handläggs korrekt. Hur många liknande fall finns det som aldrig kommer upp till ytan utan poliser har tillåtits begå liknande övergrepp. Om nu förundersökningen leder till åtal och en fällande dom kan det tjäna som avskräckande exempel för en uppenbarligen maktkorrumperad kår. Samtidigt öppnar det möjligheten för fler att våga höja sin röst emot de polisiära övergreppen. ”Il faut toujours battre le bâton!”

Läs även Andrea Doria

Hjälp – polis!

Polisen har gjort det igen. Jesper får polisövergreppen på film. Vi läser då och då i media om hur olika grupper inom samhället är överrepresenterade i brottsstatistiken, hur är det med poliser? Nog är det anmärkningsvärt hur ofta just den här gruppen begår brott och det även på betald arbetstid.

Förtroendet för de snälla poliserna som besöker mina barns skola och förklarar att om man går vilse i skogen ska man krama en trädkompis finns inte. Det är snarare på plats med en varning till barnen: Ser du en polis så skrik efter hjälp, hinner du så gör det preventivt! Det måste bli ett stopp för vad poliserna pysslar med. Hur många är inte händelserna som inte kommer fram på det här viset?!

Det finns frågor om vårt samhälle som vi alla ställer oss. Några har vi fått svar på samtidigt som andra fortfarande kantas av vår nyfikenhet och vårt förakt: ”Vad gör man på banken efter klockan tre?” får väl anses till höra den första kategorin samtidigt som ”Vad gör polisen mellan maktmissbruk, rasistiska utfall och sexbrott?” sorterar under den senare. Il faut toujours battre le bâton!

Vodpod videos no longer available.

more about "TV | Aftonbladet", posted with vodpod

Läs mer: DN, Jinges Web och fotoblog, DN, AB, Kulturbloggen