Tag Archives: makt

Kåren måste livräddas

Skånepolisen anser att de nya språkkraven förhindrar polisarbetet då poliserna blir hämmade. Kravet på ett socialt korrekt språkbruk är sprunget ur en värdegrundspanik och har lett till ett angiveriklimat och hävdar styrelsen för skånes poliser.

”– Istället för att hantera det som en del i vardagen, säga ifrån och säga ”hur tänkte du när du skrev så”, så har det nu hamnat i att man direkt blir polisanmäld. Så kan man inte umgås, säger han.”

Till poliserna: Om en person som inte kan simma faller i vattnet så försöker man inte lära denne att simma. Man livräddar personen. Försök och se situationen som att ni under årtionden inte har följt med utvecklingen i samhället och nu i transparensen framstår som helt ur fas med gällande normer. Kåren måste livräddas.

Annonser

Inget internet – ibland märks betydelsen

Kanske är det först när regimer och andra makthavare runt om i världen missbrukar sin ställning och makt för att reproducera den som vi verkligen märker vilken kraft och möjligheter man tillskriver internet och det nästan fria spridandet av information. Eftersom det är svårt att kontrollera internet till en del tvingas man till brutala åtgärder som nu i Iran där man kommer att stänga internet och mobilnätet nu på måndag när det är Studentdagen.
Läs DN.se eller Jens O

Viljan att veta, övervakning och straff – maktens diskurser

foucault_handbigDe normala, de sjuka, de kriminella, de arbetslösa – alla ordnas in med maktens diskurser. Att läsa om ISF i DN och hur den nya GDn som är matematiker ska kontrollera sjukersättningarna och att rätt person får rätt ersättning eller hur man väljer att formulera uppdraget leder tankarna till Foucault. Sjukdom blir en ekonomi eller matematik som ger en ”objektiv” kunnskap/vetande som ska förstärka samhällets galler om de sjuka och sorterar in dem med rätta taggar i samhällskroppen. ”Den sanna diskursen, vars form med nödvändighet befriar från begär och lösgör från makt, kan inte erkänna den vilja till sanning som genomströmmar den. Och viljan till sanning – en vilja som påtvingats oss under så lång tid – är sådan att sanningen den vill inte kan annat än maskera den. S framträder för vår blick inget annat än en sanning som tycks vara rikedom, fruktbarhet och kraft – mjuk och försåtligt universell. Däremot förblir vi okunniga om viljan till sanning, okunniga om det oerhörda maskineri, avsett att utestänga som den är” Michel Foucault, s 15 Diskursens ordning, Brutus Östlings Förlag, 1993

Nu vill ISF att PUL ändras så att det blir möjligt att analysera data på ett för ändamålet effektivare sätt. Ett allt mer finmaskigt nät läggs över människan och det slutar aldrig. Samhällets vilja att veta framstår som något naturligt och sant. Visst är det på tiden att inta några singulariteter:). Eller som Michel Foucault sa: ”Il faut toujours battre le baton”