Tag Archives: m-learning

Social learning – här finns kompetensen

Din organisation är social. Det är knappast ett kontroversiellt budskap idag. Verktygen vilka du tillsammans med kunder, partners, leverantörer och kollegor inom och utom organisationen dagligen använder blir även de allt mer sociala. Det är lätt att fastna i teknik och budget istället för fokusera på idéer, kompetens och genomförande. I en strävan att lyckas med det har jag konsulterat Ola Hedin på Social Learning.

Ola Hedin”In short, what I´ll be urging you to do in the following pages is to replace segmentation, reptability, abstractions, competition and effort with integration, originality, foundation, collaborations and fun.” Citatet är från Get Back in the Box: Innovation from the Inside Out av Douglas Rushkoff och jag fick det presenterat för mig när jag för en tid sedan satt ned med Ola för att diskutera kompetens inom organisationer.

Jag har länge arbetat med mobilitet utveckling och tillämpningar av e-learning och m-learning. Min utgångspunkt brukar vara att kompetensbegreppet som sådant är på väg att föras från individ till organisation och processnivå och det finns stöd i verktyg, processer och kompetens för detta. Ola nämnde social learning som begrepp och vinklade förståelsen kring begreppen reflektion och redaktionellt perspektiv på kommunikation, kompetens och lärande. Efter ett tag insåg jag att de senaste årens utveckling inom de här områdena verkligen har mognat och nått en nivå där organisationer kan relatera till kompetens.

Vodpod videos no longer available.

Annonser

Barn använder iPod i klassrummet

I Minnesota, Usa, använder barnen iPod Touch i klassrummet som en integrerad del av lärandet. Med en app för läraren som kostar 25 USD och en motsvarande gratisapp för eleven kan lärare och elever kommunicera via lokalens trådlösa nätverk.

Det är nu både spännande och kul med såväl matematik som stavningsövningar. Som jag har skrivit om tidigare så är en av fördelarna med mobila lösningar inom bland annat lärande att alla kommer till tals, även de vilka vanligtvis inte tar för sig i det vanliga klassrummet.

Läs artikeln

Varför använder inte ditt företag crowdsourcing

När vi resonerar i termer av M-learning är det ofta individen med mobilen i handen som vi tänker oss ska lära sig något. Samtidigt när vi talar om sociala media och community-driven kommunikation så får vi inte bortse från att kompetensbegreppet förskjuts från individ till organisation. Det får till följd att exempelvis M-learning möjliggör för individen med mobilen i handen att i mycket stor utsträckning vara avsändare av sin erfarenhet eller kunskap, något som sedan blir en organisations kompetens.

Mobilkanalen är en utomordentligt kompetent på att länka mellan den virtuella delen av sociala media och real life. Läs Crowdsourcing: 5 Reasons It’s Not Just For Startups Any More och kommentera sedan gärna och förklara varför inte ni har testat crowd sourcing ännu!

2 Cases: Twitter och föreläsning i blended learning

På U.T. Dallas, USA, har föreläsare Dr Monica Rankin, provat att använda Twitter som en aktiv del av föreläsningen. Oerhört intressant med ett riktigt case i blended learning som inkluderar m-learning. Om resultatet kan du läsa här

Sugato Chakravarty, professor of consumer sciences and retailing at Purdue University, har även han använt Twitter under föreläsningen. Läs, se och hör hans och hans studenters kommentarer här i en artikel och videointervju

En av erfarenheterna som återkommer ofta i intervjuerna är att studenter som vanligtvis inte diskuterar eller kommenterar kommer till tals. Det här är något vi även märkt under bolagsstämmor och seminarier där traditionella sms-lösningar med hjälp av en moderator avsevärt ökat interaktiviteten.