Tag Archives: linkedin

Transparensens roll allt viktigare

Omfattande delar av samhället är drabbade av en förtroendekris. Det går inte att förneka krisen genom att avvärja kraven på transparens. Transparens blir viktigare i alla verksamheter och sammanhang. Det kan gälla rapporter om klimatförändringar, varor som vi handlar eller välgörenhets- och hjälporganisationer.

Vi blir allt mer krävande i och med att tillgängligheten ökar. Verksamheter vilka tidigare kunnat verka utan att aktivt delta och interagera med sin omvärld står inför nya utmaningar. Informationshanteringen är i omdaning vad gäller såväl produktion eller analys som distribution och konsumtion. Delaktighet är en viktig del av trovärdighet.

När ord står mot ord kommer Svarte Petter att färga den publika synen av organisationen. Endast genom en ständig transparens och dokumentation kan verksamheten verifieras. För det är just bristen på transparens som skapar tillfällena och utrymmet för maktmissbruk, korruption och fusk i alla dess former. Det kan gälla Röda korset, skolan, den lagstiftande eller represiva statsapparaten.

Problemet är mänskligt och vår svårhet att övervinna oss själva. Lösningen står att finna i hur vi väljer att strukturer våra organisationer. Hierarkiska organisationer förutsätter och reproducerar maktförhållanden inom organisationen vilka i sig är en grogrund för att mänsklig passivitet och oförmåga. Se hur en fågelflock löser uppgiften att samla föda och samtidigt skydda sig mot externa fienden: video.

Förtroendet som har nått nivåer där vi idag bland annat finner greklands ekonomi har inget annat val än att fullständigt be om nåd och organisationerna öppna uppsig. Visst är det intressant och nödvändigt att veta varifrån pengarna som möjliggör köp av medlemmar till riksdagspartierna kommer ifrån. Precis på samma sätt måste vi veta vilka som skyddas av Säpo när Stasi-arkivens innehåll inte släpps ut.

På någotvis handlar det alltid om pengar eller makt. Det kan vara för mycket eller för lite men alltid blir det fel. Tiden är på väg att rinna ut för de vilka inte vill eller kan verka i transparens. Läs även In a spirit far far away eller DN

Annonser

Kina och Google – företag i kläm

I samband med att konflikten mellan Google och Kina fortsätter börjar ringarna på vattnet att sprida sig. De företag i Kina som använder sig av Googles tjänster så som Gmail, Google Docs eller Google Calendar vet inte idag hur det ska gå när Google lämna Kina. Landet kan när som strypa tjänsterna eller delar av dem. Google är bekymrat över läget för sina företagskunder.

Samtidigt satsar Google på mobilsidan och sökningarna via den mobila kanalen förespås gå om dito PC. Via förvärvet av AdMob, om det nu går igenom, hoppas Google kunna ta samma tätposition inom search advertising för den mobila kanalen som de har för traditionell internet.

”Google Engineering Vice President Vic Gundotra predicted that the rates companies pay for search ads on mobile phones would overtake rates they pay on the desktop because of the growing popularity and adoption of so-called smart phones that deliver a better browsing experience and simpler data plans.”

”In recent years, Google has seen mobile advertising rates increase dramatically, Gundotra said. The number of Google searches on mobile phones has increased fivefold in the last two years. He also noted that GPS and other features that broadcast a user’s whereabouts are helping Google create more relevant online ads.” LA Times

Social learning – här finns kompetensen

Din organisation är social. Det är knappast ett kontroversiellt budskap idag. Verktygen vilka du tillsammans med kunder, partners, leverantörer och kollegor inom och utom organisationen dagligen använder blir även de allt mer sociala. Det är lätt att fastna i teknik och budget istället för fokusera på idéer, kompetens och genomförande. I en strävan att lyckas med det har jag konsulterat Ola Hedin på Social Learning.

Ola Hedin”In short, what I´ll be urging you to do in the following pages is to replace segmentation, reptability, abstractions, competition and effort with integration, originality, foundation, collaborations and fun.” Citatet är från Get Back in the Box: Innovation from the Inside Out av Douglas Rushkoff och jag fick det presenterat för mig när jag för en tid sedan satt ned med Ola för att diskutera kompetens inom organisationer.

Jag har länge arbetat med mobilitet utveckling och tillämpningar av e-learning och m-learning. Min utgångspunkt brukar vara att kompetensbegreppet som sådant är på väg att föras från individ till organisation och processnivå och det finns stöd i verktyg, processer och kompetens för detta. Ola nämnde social learning som begrepp och vinklade förståelsen kring begreppen reflektion och redaktionellt perspektiv på kommunikation, kompetens och lärande. Efter ett tag insåg jag att de senaste årens utveckling inom de här områdena verkligen har mognat och nått en nivå där organisationer kan relatera till kompetens.

Vodpod videos no longer available.

Dalai Lama – ett första steg med Twitter

Religiösa och andliga ledare ser till att vara uppkopplade för att finnas på plats där folket är. Enligt DN har Dalai Lama efter två veckor 140 000 som följer hans konto på microbloggen. Steget är ju i och för sig långt till en strategisk hantering av sin närvaro inom bland annat sociala media men att bara ha tagit första steget är ju alltid början på även den lägsta vandring …

Det är inte priset som är problemet

Det är inte prismodellen som är operatörernas största problem med datatrafiken. När de väl säljer flat rate kommer de att vilja ha så lite trafik som möjligt i näten.

Samtidigt har de totalt förlorat racet kring innehållstjänsterna. Tidigare sålde de portalinnehåll via datatrafikskostnaderna för kunden. Idag står de med krympande marginaler från datatrafiken och intäkterna från innehållet går till Apple och de andra lurtillverkarna. Även nätleverantören Ericsson kommer med Estore att, i och för sig via operatörerna, tillhandahålla applikationer att fylla näten med trafik.

Huvudbryet är och förblir vad intäkterna ska komma från. M2M, telematiken, är ju i stark tillväxt vilket säkert glädjer några tillsammans med tillväxtmarknader som exempelvis Indien.

Dagens pseudokommunikatörer tjänar 70 000 per twitter

Att anlita någon som talar i ditt företags ställe och intresse är en urgammal metod som har fått rejält med lyft i samband med användandet av sociala media. Kommunikationsbyråer anlitar konsulter med olika bakgrund och antal followers och sedan får konsulten betalt per inlägg. Snabbt, tillgängligt och effektivt får vi anta när ett inlägg kan kosta 70 000 SEK.

Affärsvärlden

Varför använder inte ditt företag crowdsourcing

När vi resonerar i termer av M-learning är det ofta individen med mobilen i handen som vi tänker oss ska lära sig något. Samtidigt när vi talar om sociala media och community-driven kommunikation så får vi inte bortse från att kompetensbegreppet förskjuts från individ till organisation. Det får till följd att exempelvis M-learning möjliggör för individen med mobilen i handen att i mycket stor utsträckning vara avsändare av sin erfarenhet eller kunskap, något som sedan blir en organisations kompetens.

Mobilkanalen är en utomordentligt kompetent på att länka mellan den virtuella delen av sociala media och real life. Läs Crowdsourcing: 5 Reasons It’s Not Just For Startups Any More och kommentera sedan gärna och förklara varför inte ni har testat crowd sourcing ännu!