Tag Archives: kungahuset

Vår tid är nu

Först och främst ett uppriktigt grattis till de nyblivna föräldrarna! Hoppas alla mår och må välgång följa den nyfödda flickan.

En ny människa ser dagens ljus och med det kanske lite mer. Förhoppningsvis innebär det att vårt ohemult privilegierade och samtidigt obsoleta kungahus ställs inför tidens prövning.

Dagen till ära bjuder jag på en demokratisk travesti som motto för den nyfödda:

För kungahuset ur tiden.

Även om kungahuset utövar en bländande fascination i yngre stater utan egen historia, i.e. USA, så är det glasklart att den politiska delen är överspelad även om en och annan moderat kämpar för motsatsen. Om kungahuset ska finnas kvar ska rollen som statschef skiljas från uppdraget. De som vill kan ju få ha kvar ett kungahus och Sverige kan bli en modern republik i tiden.

Kanske någon av våra ståndaktiga poeter vore lämplig som kandidat till tjänsten som president. Att ersätta kungahuset med en skogens konung, älgen, kanske inte passar i alla lägen även om den gör sig på mynt och sedlar så som förespråkas av Republikanska föreningen.

Läs mer i AB, SvD, DN, DN

Annonser

Bevara vår park, bevare oss för kungahuset

Områdena kring Norra Station står inför en stark expansion och rekreations-områdena runt omkring kommer i större utsträckning än idag att behövas. Att av säkerhetsskäl för Victoria slösa bort sju procent av Hagaparken förefaller mig vara usel hushållning. Expansionen ligger för Stockholm i tiden och bör inte begränsas av något som ett kungahus, såväl bildligt som bokstavligen menat.

Tidigare i DN tog professor emeritus i konstvetenskap, Tomas Hall, upp frågan kring successionsordningen och den nuvarande kungens politiska inflytande i egenskap av ordförande i utrikesnämden.

Elegant bemöter Hall eventuella invändningar grundade på traditionsargument genom att föra in de medeltida folkvalda kungarna. Utöver det så lyfter artikeln den alltid aktuella frågan angående kungahuset. En fråga som våra politiker för några dagar sedan hade så svårt att riktigt tycka till om.

Även om kungahuset utövar en bländande fascination i yngre stater utan egen historia, i.e. USA, så är det glasklart att den politiska delen är överspelad även om en och annan moderat kämpar för motsatsen. Om kungahuset ska finnas kvar ska rollen som statschef skiljas från uppdraget. De som vill kan ju få ha kvar ett kungahus och Sverige kan bli en moderna republik i tiden. Kanske någon av våra ståndaktiga poeter vore lämplig som kandidat till tjänsten som president. Att ersätta kungahuset med en skogens konung, älgen, kanske inte passar i alla lägen även om den gör sig på mynt och sedlar så som förespråkas av Republikanska föreningen.

Vodpod videos no longer available.

Emeritus x2 Utrikesnämden handhar flera problem

I dag i DN tar professor emeritus o konstvetenskap, Tomas Hall, upp frågan kring successionsordningen och den nuvarande kungens politiska inflytande i egenskap av ordförande i utrikesnämden.

Elegant bemöter Hall eventuella invändningar grundade på traditionsargument genom att föra in de medeltida folkvalda kungarna. Utöver det så lyfter artikeln den alltid aktuella frågan angående kungahuset. En fråga som våra politiker för några dagar sedan hade så svårt att riktigt tycka till om.

Vodpod videos no longer available.

Även om kungahuset utövar en bländande fascination i yngre stater utan egen historia, USA, så är det glasklart att den politiska delen är överspelad även om en och annan moderat kämpar för motsatsen. Om kungahuset ska finnas kvar ska rollen som statschef skiljas från uppdraget. De som vill kan ju få ha kvar ett kungahus och Sverige kan bli en moderna republik i tiden. Kanske någon av våra ståndaktiga poeter vore lämplig som kandidat till tjänsten som president. Att ersätta kungahuset med en skogens konung, älgen, kanske inte passar i alla lägen även om den gör sig på mynt och sedlar så som förespråkas av Republikanska föreningen.

Ove Bring,, professor emeritus i internationell rätt, accentuerar, under Replik i dagens SvD, stringensen i diskussionen som följt av riksdagens folkmordserkännande. Förslaget till lösning eller öppning, att parten med skuld betalar till ett antal organisationer vilka verkar för och i den andra partens kultur/intresse, är briljant.

Frågan är om Bring kanske skulle hålllt inne med den potentiella lösningen eftersom den nu riskerar att omöjliggöras då den hamnar i bakvattnet av konflikten mellan Sverige och Turkiet och därmed kan komma att färgas. Här är ocksa det senaste exemplet på vad som diskuterats i utrikesnämden med kungen som ordföranden. Eftersom problematiken med råge överstiger sälnivå borde kungahuset hållas helt utanför. Situationen där utrikesnämden drar detta för kungen är i mina ögon så bisarr att bara det är en orsak till att ändra successionsordningen.