Tag Archives: kompetens

Social learning – här finns kompetensen

Din organisation är social. Det är knappast ett kontroversiellt budskap idag. Verktygen vilka du tillsammans med kunder, partners, leverantörer och kollegor inom och utom organisationen dagligen använder blir även de allt mer sociala. Det är lätt att fastna i teknik och budget istället för fokusera på idéer, kompetens och genomförande. I en strävan att lyckas med det har jag konsulterat Ola Hedin på Social Learning.

Ola Hedin”In short, what I´ll be urging you to do in the following pages is to replace segmentation, reptability, abstractions, competition and effort with integration, originality, foundation, collaborations and fun.” Citatet är från Get Back in the Box: Innovation from the Inside Out av Douglas Rushkoff och jag fick det presenterat för mig när jag för en tid sedan satt ned med Ola för att diskutera kompetens inom organisationer.

Jag har länge arbetat med mobilitet utveckling och tillämpningar av e-learning och m-learning. Min utgångspunkt brukar vara att kompetensbegreppet som sådant är på väg att föras från individ till organisation och processnivå och det finns stöd i verktyg, processer och kompetens för detta. Ola nämnde social learning som begrepp och vinklade förståelsen kring begreppen reflektion och redaktionellt perspektiv på kommunikation, kompetens och lärande. Efter ett tag insåg jag att de senaste årens utveckling inom de här områdena verkligen har mognat och nått en nivå där organisationer kan relatera till kompetens.

Vodpod videos no longer available.

Annonser

Varför använder inte ditt företag crowdsourcing

När vi resonerar i termer av M-learning är det ofta individen med mobilen i handen som vi tänker oss ska lära sig något. Samtidigt när vi talar om sociala media och community-driven kommunikation så får vi inte bortse från att kompetensbegreppet förskjuts från individ till organisation. Det får till följd att exempelvis M-learning möjliggör för individen med mobilen i handen att i mycket stor utsträckning vara avsändare av sin erfarenhet eller kunskap, något som sedan blir en organisations kompetens.

Mobilkanalen är en utomordentligt kompetent på att länka mellan den virtuella delen av sociala media och real life. Läs Crowdsourcing: 5 Reasons It’s Not Just For Startups Any More och kommentera sedan gärna och förklara varför inte ni har testat crowd sourcing ännu!

RichCom i version 2.0

Sedan en tid tillbaka driver jag nu mitt företag RichCom igen – 2.0. Samtidigt representerar jag fortfarande ITM och OceanExperience till fullo. Tanken är att fokusera på och utveckla affärsdelen i mycket av det jag tidigare arbetat med. Vi utvecklar nu en nätverksstruktur för att på nyåret lansera en kunskapsplattform att erbjuda företag och organisationer som är intresserade av att etablera sina realationer via sociala media. Fokus på verksamheten inom RichCom kommer att ligga på sociala media, unified communication, mobilkanalen och Enterprise 2.0. Mobilens möjlighet att binda samman den virtuella delen av företags och människors liv med real life är oöverträffad. Läs gärna lite mer här

Nätverket sitter på 33b, en central adress på Söder i Stockholm. Här finns även

  • Creatura – Webbnärvaro 2.0
  • Sombrero – Mötesdesign och mångfald
  • Marknadsstudion – Online CRM och marknadsföring
  • Ericsson gör nätaffär i Nordamerika

    Teleoperatören Sprint överlåter, enligt DN och DI nätdriften till Ericsson samtidigt som man behåller ägande, investering och strategibesluten. Sprint håller Ericsson som leverantören i särklass efter upphandlingarna. Tillsammans med Kinaordern för ett kort tag sedan borde det ge råg i ryggen för den faktiskt svenska telecom jätten.

    När Ericsson nu exporterar sin affärsmodell till Nordamerika och dessutom får tillgång till de 1000-tals nyanställda man tar över från Sprint inkorporeras viktig kompetens. Kanske ett taktiskt genombrott. Förhoppningsvis följer fler affärer.