Tag Archives: EU

Kusinen från landet

Rävspelet kring tjänstemannatillsättandet har utfallit till Sveriges nackdel. Reinfeldt får väl beskrivas som lite bortkommen i sällskapet med de större nationerna i EU. Det här är en del av EU:andet som jag personligen har lite svårt för. Själv älskar jag regionernas Europa.

Här framstår Sverige och dess företrädare som kusinen från landet som läst om hur det går till i den stora staden men inte klarar sig på egen hand. Lite som att lära sig franska i skolan och sedan komma till Catalunya och tro att det ska låta och fungera som i skolsalen. Kanske dags att skaffa sig en allierad bland de stora? Egentligen gör det väl inte så mycket eller vad får det för konsekvenser andra än prestigeförluste etc?

Annonser

Finansvärlden är mänsklig – allt för mänsklig

Grekland kommer att kunna få nödlån från länderna inom eurozonen skriver SvD idag. Naturligtvis kan inte EU låta ett Euro-land gå i konkurs eller ens stängas ut från valutasamarbetet, det vore en allt för stor prestigeförlust även om lånelöftena just nu dementeras i väntan på måndagens ministermöte.

Tyvärr visar finansmarknaden att den verkar utan andra drivkrafter än snöd vinning samtidigt som dess mänskliga, alltför mänskliga, karaktär och moral oförhindrat tillåts färdas över nationsgränser.

Branschen lider sedan länge av en förtroendekris och dess roll i ett hållbart samhälle är kraftigt ifrågasatt. Kanske vore det i just de här fallen aktuellt med ”nakenscanning”.

När bolag som Goldman Sachs först tar betalt av kunden, den grekiska staten, för att hjälpa dem smyga undan sina underskott så att de inte är synliga för marknaden och sedan går ut på marknaden och erbjuda produkter för sina kunder vilka då förväntas spekulera i den grekiska ekonomins nedgång eller kollaps då är natten för mänskligheten. Tanken går även för den icke troende till Sodom och Gomorra.

Läs även: Liberation, Le Monde

Kvotering en matematisk lösning på ett helt annat problem

Kvotering till utbildning skapar rubriker idag. Genderpesrpektivet på kunskap är naturligtvis viktigt och berikande. Andra kvoteringsgunder kan vara etnicitet. Problemet bottnar i att samhället och utbildningsväsendet inte förmår att säkra den mångfald som behövs för legitimitet. Vi kan inte tillåta att stora grupper av människor utesluts från olika delar av samhället. Högre utbildning och intagningen till densamma är en del av den diskursen. Det börjar långt ned i skolgången konstaterar skolverket i sin rapport från slutet av september och visar på hur den nya skolan skapar en utgallringsmekanism där elevens sociala bakgrund påverkar studieresultatet och i förlängningen hindrar människor från en rättvis start och möjligheter i livet.

Med det som bakgrund är det inte underligt att det behövs kvotering för att skapa mångfald högre upp i utbildningarna. Tyvärr blir det bara som att gjuta olja på vågorna. Kvoteringen är en matematisk och teknisk lösning på ett icke matematiskt problem. I det här fallet passar sig matematiken för att analysera och klargöra fakta men den är inte en lämplig lösning vilket har visat sig ända upp i HD.

Det är också viktigt att vi tar vårt gemensamma ansvar. Engagemanget i det allmänna och det ansvar som åligger det allmänna får inte på grund av intellektuell lättja förskjutas till den fria marknaden även om en fri marknad behövs som en del av mångfalden. Dock måste vi förstå att ett antal lönsamma nischer inte är samma sak som mångfald. Mångfalden inom alla delar av samhället är oerhört viktigt för utveckling, vår förmåga till förändring, demokratin, tryggheten och individen i samhället. Ska vi kunna se oss som en mer integrerad del av större sammanhang, exempelvis EU, måste vi själva stå bättre rustade. Brist på legitimitet i samhällets alla delar och funktioner skapar intolerans, våld, extremitet, utanförskap samt brist på kunskap, förståelse och kreativitet.

Behovet av mångfald är stort, vi definieras alltid av vad vi omsluter och aldrig av vad vi utesluter.

Se individen – DN.se
Segregering bakom kunskapstapp – DN.se
Orsaker till försämrade skolresultat kartlagda: Social bakgrund har fått större betydelse – Skolverket

Några hakkors färre – pengarna får lokalen att skifta syfte

Censur: Olustig konstdiplomati. – DN.se.

Om jag för en gångs skull tillåter mig vara något pragmatisk så tycker jag nog att den här gången är MM inte ett museum utan en konferensanläggning. De aktuella delegaterna är inte på plats på att gå på konstvisning. En lokal måste kunna få ändra såväl funktion som syfte. I samband med mötena på MM är även en stor del av den fasta utställningen flyttad för att ge plats åt allt från stolar till buffébord.

Om museet hade varit öppet och delegationen kommit på besök för att se utställningarna så hade kritiken varit befogad och relevant. Nu känner jag det som att viktigt bränsle används för att elda för kråkorna. En frågeställning som dock är relevant i sammanhanget är om vi ska stänga ett konstmuseum för allmänheten. Det ligger en paradox i att politiken hyr en lokal som är så pass viktig i samhällsdebatten och därmed gör den otillgänglig och ”overksam”.

Norska yxor mördar inte heller

imagesDatalagring av personlig information hos operatörer förbjuds i Norge skriver IDG och DN. Det är skönt att få perspektiv på saker och ting och då gärna olika perspektiv. Tänk att det går att hantera samma ärende på två helt olika sätt eller rättare sagt med två helt olika resultat. Självklart förfasas norsk polis för risken att Norge ska bli ett it-brottsland av rang men visst är det så att det är inte yxan som är mördaren vid ett yxmord. För att undvika yxmord bör man inte förbjuda yxor.

Mobilens nya roller – försvarar demokratin

twitter
Att vi lever i en tid av övergång och förändring står allt klarare. Obama som president i USA och 5:te generationens symbian påskyndad av iPhone, web 2.0 uppdateringar anpassas för att stödja en nations invånare i en demokratisk kamp, EU-val med ungas krav på ny upphovs- patenträtt, till viss del grundad på humanitära grundval.
Mycket intressant att följa vad som händer i en stat som Iran med så pass auktoritär ledning. Det finns många motsvarande rörelser runt om i världen där de nya mediernas metoder kan innebära ändringar i maktförhållanden.

mobilen i EU

Hoppas det bär hela vägen

Läste i DN i morse om Amelia från Piratpartiet. Särskilt glädjande nu när Sverige tar över ordförandeskapet och kan visa upp unga, engagerade politiker av den här kalibern. Minns fortfarande när hon läste lusen av miljöpartiet som tog skydd inuti de multinationella företagens styrelserum! Inte särskilt häpnadsväckande om det inte just varit en miljöpartist. Personligen tror jag mycket på det ett nytt förhållningssätt till stor del av patentskydd som motverkar minskande av lidanden och miljöpåverkan bland annat. Jag tror att viss del av sådan lagstiftning även förstärker människors oförmåga att söka källor till drivkraft bortom den egna vinningen för sitt handalande. Hoppas Amelia kommer till Bryssel. Ska höra med tjejerna (7 resp 8 år) i kväll vad killar kan och vad tjejer kan.