Tag Archives: EU-val

Hoppas det bär hela vägen

Läste i DN i morse om Amelia från Piratpartiet. Särskilt glädjande nu när Sverige tar över ordförandeskapet och kan visa upp unga, engagerade politiker av den här kalibern. Minns fortfarande när hon läste lusen av miljöpartiet som tog skydd inuti de multinationella företagens styrelserum! Inte särskilt häpnadsväckande om det inte just varit en miljöpartist. Personligen tror jag mycket på det ett nytt förhållningssätt till stor del av patentskydd som motverkar minskande av lidanden och miljöpåverkan bland annat. Jag tror att viss del av sådan lagstiftning även förstärker människors oförmåga att söka källor till drivkraft bortom den egna vinningen för sitt handalande. Hoppas Amelia kommer till Bryssel. Ska höra med tjejerna (7 resp 8 år) i kväll vad killar kan och vad tjejer kan.

Annonser

Jag är inte för fildelning men det här – yes!

Är det någon som minns staten och kapitalet? Om det är någon som ror så är det den här piraten, miljöpartisten har ju redan satt sig i styrelserummet på vilket multinationellt företag som helst. Så klart det blir att det är den ekonomiska vinningen som kommer i första rummet. Hur är det ställt med människan när det enda som får oss att vilja värna om bland annat miljön är den egna snöda vinningen. Är den den enda drivkraften? Jag läser även DNs artikel om att miljötänkandet minskar i krisen, vi handlar efter plånbok och inte enligt vår etik. Blir det inte dyrare i längden att handla fjärrproducerat och kemikaliebehandlat? Jag tycker att det är tråkigt att det inte går att värna om etik och dess förutsättningar. Värna om den mot ett enklare och kortsiktigare ekonomiskt intresse.
Låt mig understryka att jag inte är för att man genom fildelning undanröjer artister och konstnärers försörjning. Samtidigt är det enligt min åsikt hög tid att modernisera strukturen i de branscher vilka lidit av fildelningen.

EU-val eller il faut aimer l´etat

EU FLAGGADet sista betyder på svenska att man måste älska tillståndet/staten. Franskan har som bekant färre ord än de germanska språken, följdaktligen har franska ord oftare fler betydelser än deras kollegor i bland annat det svenska språket. Något som förmodligen varit en viktig del i utvecklandet av den kända franska esprit som vi nästan totalt saknar.

I det här fallet är det träffande, här sitter jag dagen innan omröstningen, inget parti passar mig. Jag känner att jag måste gå och rösta för att på så vis värna om de demokratiska värdena genom att väga upp mot populism och radikalism. Inspirerad av Obamas Kairo tal vill jag sträcka ut en hand mot världen. Jag har alltid varit en anhängare av EU som en motvikt till en, enligt mig, uråldrig nationalstat. Subsidiaritetsprincipen har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag har sätt EU som en möjlighet för regioner och intressen att stärka sin ställning gentemot merkantilistiska egocentriska vanföreställningar och rädsla för det annorlunda.

Under en längre tid i franska Katalonien förstod jag snabbt att Europa har en historia med en integrerad nutid som rymmer mer än en nationalstatsidentitet. Med ett hjärta starkt placerat i Nietzsche, Foucault, Marx och Deleuze finns naturligtvis en vilja och längtan till ett Europa, men snarast ett Europa 2.0. En politisk överbyggnad utan klarsyn och kritik av den frihet som marknaden vill ha men inte klarar av att hantera, en allt för mänsklig girighet utan förmåga till reflektion och självövervinnelse, kvantifiering av värden vilka egentligen vilar på kvalitativa skillnader – allt det föder mitt förakt – men jag tvingas omhulda tillståndet. Jag kan eller vill inte lämna dörren öppen för andra i min frånvaro – Nederländerna bedrövar mig. Var finns en dialog kring Europa som välkomnar en reflektion och ett EU-positivt hjärta som brinner för att varje människa ska få plats.
DN Opinion Europeisk vardag

SVTs nya digitala succé – EU-valet på Youtube

SVT har åter lyckats med en digital satsning. Genom att distribuera nyheterna via Youtube så uppnår man en närvaro på en viktig plats nämligen där en av valens prioriterade grupper, unga och förstagångsväljare, finns. Att det sedan är sedvanlig kvalitet på innehåll gör oss bara än nöjdare. SVT visar samhälls- och demoktratiansvar, hatten av!
Länk till youtube-kanalen