Tag Archives: Enterprise 2.0

Varför använder inte ditt företag crowdsourcing

När vi resonerar i termer av M-learning är det ofta individen med mobilen i handen som vi tänker oss ska lära sig något. Samtidigt när vi talar om sociala media och community-driven kommunikation så får vi inte bortse från att kompetensbegreppet förskjuts från individ till organisation. Det får till följd att exempelvis M-learning möjliggör för individen med mobilen i handen att i mycket stor utsträckning vara avsändare av sin erfarenhet eller kunskap, något som sedan blir en organisations kompetens.

Mobilkanalen är en utomordentligt kompetent på att länka mellan den virtuella delen av sociala media och real life. Läs Crowdsourcing: 5 Reasons It’s Not Just For Startups Any More och kommentera sedan gärna och förklara varför inte ni har testat crowd sourcing ännu!

Annonser

RichCom i version 2.0

Sedan en tid tillbaka driver jag nu mitt företag RichCom igen – 2.0. Samtidigt representerar jag fortfarande ITM och OceanExperience till fullo. Tanken är att fokusera på och utveckla affärsdelen i mycket av det jag tidigare arbetat med. Vi utvecklar nu en nätverksstruktur för att på nyåret lansera en kunskapsplattform att erbjuda företag och organisationer som är intresserade av att etablera sina realationer via sociala media. Fokus på verksamheten inom RichCom kommer att ligga på sociala media, unified communication, mobilkanalen och Enterprise 2.0. Mobilens möjlighet att binda samman den virtuella delen av företags och människors liv med real life är oöverträffad. Läs gärna lite mer här

Nätverket sitter på 33b, en central adress på Söder i Stockholm. Här finns även

 • Creatura – Webbnärvaro 2.0
 • Sombrero – Mötesdesign och mångfald
 • Marknadsstudion – Online CRM och marknadsföring
 • Enterprise 2.0 för en mer innovativ organisation

  Enterprise 2.0 ger verkligen möjlighet för organisationer att bli mer innovativa. Köp Harvard Business Reports artikel eller läs åtminstone inledningen.

  Transparent Office: Transparency, not Anarchy

  Transparent Office: Transparency, not Anarchy.

  Oerhört välformulerat. Det är viktigt att förstå hur man inför Enterprise 2.0 i en organisation. Det bör allt som oftast göras inifrån och ut, det vill säga att man utgår från de uppgifter och problem en anställd, grupp eller organisationen står inför. Hur kan organisationen bättre lösa uppgiften? Genom tillhandahålla E2.0 verktyg kan organisationen fortsätta sitt uppdrag men med bredare och snabbare beslutsunderlag vilket är en förutsättning för korta beslutstider och -vägar.

  Min absoluta favorit är flocken av starar som flyger över Rom. Ingen anarki utan optimalt handlande utifrån organisationens behov av föda och skydd. Läs och se video här

  affär 2.0

  Allt fler konsumenter handlar efter vad som kommuniceras via sociala nätverk, skriver DN.se. Sociala nätverk blir även virtuella shoppingsällskap som kompliment till e-handelns ensamhet irl. Som exempel nämns Bubbleroom. Företagen har precis kommit till insikt att webben har fått en ny funktion som kan vara avgörande. Närvaro är nödvändig och det sätter tryck på organisationen. Det går snabbt att förlora förtroendekapital och det kräver sina kvinnor och män för att skapa det. Samtidigt öppnar sig möjligheter att arbeta interaktivt med olika kategorier av intressenter och vid olika delar av produkters och tjänsters livscykler.

  Crowd sourcing är ett centralt begrepp när organisationer låter många hjärnor tänka i stället för att begränsa till några anställdas dito. Mer intelligens helt enkelt. Genom att integrera exempelvis trogna eller viktiga kunder och andra intressenter i flera faser av tjänse- och produktcykelerna kan nya vinster uppnås. Allt från foresight, R&D, design och testing till marknadsföring och feedback. Exempel på hur sociala media används för bland annat distribution och försäljning finner du här på Mashable som listat 10 Facebook integrerade tjänster. Det här är en process där mobiltelefonen kommer att bli allt viktigare och ta en mycket naturlig roll.

  Säkerhet 2.0 genialiskt darwinistiskt

  SRVetandets värld på SR återsände idag ett program jag hört tidigare. Det handlar om säkerhet och då bland annat den som vi möter på flygplatser idag men även den säkerhet som är ”hemlig” och som vi inte möter så konkret till vardags. Hur säker är den och vilka idéer kring säkerhet är det som skapat de system som vi idag förlitar oss på? Är systemen tillräckligt smarta? Vad kan vi lära oss från evolutionen? Bland annat finns det mycket att ta tillvara på från hur fåglar i flock skyddar sig mot yttre fienden.

  Lyssna och fundera, det går att applicera på många olika områden. Ta exempelvis SÄPO och FRA diskussionen idag eller säkerheten för soldater och civila i exempelvis Afganistan.

  Lyssna på P1 webbradio!

  Att tala med sina kunder innebär att förstå dem som människor

  Enterprise 2.0 får företag att ta ett steg ut i den sociala delen av sina kunders liv. Med ett varumärke blir man en del av diskussionen, företaget talar med kunder i en konversation. Att kommunicera med istället för till. Intressant som teknikleverantör att det är förmågan att förstå vad som får människor att använda en produkt som är viktig. Frånsett en och annan CIO är det få av intressenterna kring våra tjänster och produkter som är intresserade av tekniken eller ens frågar efter den.
  Vad ska ett företag tänka på när det går socialt