Tag Archives: Björklund

Björklund har en obsolet syn på skolan

Den senaste tiden har ett antal uttalanden kommit från folkpartiet i vad som framstår som deras core business, skolan. Det var skolket som skulle in i betyget, det var slöja som inte får bäras för att den hindrar kommunikationen i skolan och nu ska förärldrarna kunna tvingas vara med i klassrummet.

– Att uppfostra barn är ytterst inte skolans ansvar, det är föräldrarnas ansvar, säger han enligt det förskrivna talet som DN.se tagit del av.

Skolminister Björklund anser att det i försts hand ska ske genom en frivillig överenskommelse, men vill att utbildningsnämnden i en kommun ska kunna tvinga en förälder att delta i klassrummet.

via Björklund: Tvinga föräldrar sitta med i klassrummet – DN.se.

Gemensamt för alla dessa ställningstaganden är en grundläggande syn på skolan som den centrala delen i lärandeprocessen. Ett synsätt som hör hemma flera årtionden tillbaka i tiden. Inlärnings-/Kunskapsprocessen ser helt annorlunda ut i dag. Det finns en uppenbar risk att eleven lär sig mer via internet en dag då denne skolkar än i skolan.

Lärarnas riksförbund hade tidigare på morgonen uppmanat till borgfred för att få långsiktighet i utblidningsfrågan:

På fredagmorgonen kunde Sveriges politiker se en enad lärarkår kräva borgfred om betygen. Båda lärarorganisationerna kräver idag var för sig att politikerna gör upp om betygen över blockgränserna.

Idag kommer Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner delta som inbjuden extern talare vid SSU:s och LO:s valläger i Strömstad och uppmana oppositionen att komma överens med de politiska motståndarna. Uppmaningen riktas också till Folkpartiets partiledare och skolminister Jan Björklund som håller sitt sommartal i närbelägna Marstrand.

via Tankar om skolan i media.

Resultatet blev till viss del att att Björklund gjorde ett utspel som sågas även av allianskamraterna. Hur ska det kunna bli någon enighet så länge utbildningsministern driver frågor som inte ens de närmsta kan ställa sig bakom? När utbildning nu dessutom toppar väljarnas lista över viktiga frågor inför valet undrar jag om det inte är dags för en strukturförändring på flera plan.

Skolan och klassrummet som fysisk plats och läraren som den naturlige auktoriteten är på god väg att försvinna. Att då försöka rädda skolan med mer skola är som att bygga en skyskrapa som inte kan vaja för vinden. De 50% som Steinberg talar om vilka inte får en komplett skolgång kommer inte att bli mer runda för att hålet de pressas genom är runt. Kunskap och lärarande är inte en lokal och det är inte auktoritet.

När man läser John Steinberg förstår man hur lite skolan i sig lyckas leverera. Steinberg pekar på nödvändigheten av att tala om lärandet och inte skolan. Ett lärande där dagens skola inte lyckas:

Om du har ett skolsystem som det man har i Sverige där ca 30 % inte slutför sin utbildning och ytterligare ca 20 % har betygsluckor och inte har behörighet att läsa vidare, borde man dra slutsatsen att någonting är fel med själva systemet, inte att ett felaktigt system ska stramas upp.

Jag har länge hävdat att nuvarande skolsystem är ett förlegat system. Vi bör fokusera på att skapa ett lärande samhälle med mängder av olika lärmöjligheter. Skolan är bara en plats av många för lärande. När vi fokuserar på skolreformer istället för att satsa på s k komplementära och alternativa system, så satsar man på en modell som inte längre fungerar för majoriteten av eleverna. Det fungerar förvisso utmärkt för de visuella, motiverade, framtidsorienterade ungdomarna, men inte för de andra 50 %. Varför gör mera av samma?

via John Steinberg – Hur mycket fel för att det ska bli fel?

SvD; AB; GP; Peter Andersson

Annonser

Lättjan sätter agendan

Aldrig har det reaktiva ansiktet blottat sin brist på visioner tydligare än i det här föreliggande utspelet.

Hur trött och ointressant kan en företrädare för det allmänna vara? På sätt och vis är det politiken som skolkar från vilja att skapa visioner.

Nästa hösttermin kommer skolk att synas i terminsbetygen – om regeringen får som den vill. I dag skickas förslaget ut på remiss.

– Det är inte okej att vuxna på en arbetsplats kommer och går som de vill, då ska det inte vara okej att göra det i skolan heller, sade utbildningsminister Jan Björklund på en presskonferens på måndagen när han presenterade regeringens förslag om hårdare tag mot skolk

via Skolk i betyget från årskurs sex – DN.se.

Les mains sales

Les mains sales ou Les justes?

Skam Björklund – ministrar ska leda inte städa

”Vuxna och skola måste ta ansvar” säger Björklund med anledning av händelserna i Bjästa. Björklund är vuxen och politiskt ansvarig för skolan. Att leda är inte samma sak som att städa. Att gå ut efteråt när katastrofen är ett faktum och säga det mest uppenbara är inte att leda eller ta ansvar. På sin höjd är det att visa sympati och förståelse för offret och det må vara såväl viktigt som gott men ansvar som vuxen och skolminister är det inte.

Jag kan svårligen föreställa mig att något sådant här sker som en isolerad företeelse. Finns inte förståelsen, kompetensen och insikten i skolan, samhället och i det här fallet även inom kyrkan om den skeva människosynen som gör en sådan här katastrof möjlig så bär vi alla ett ansvar.

Människan står oöverträffad i sin förmåga till grymma handlingar. Det finns med största sannolikhet parallella fall i landet. Kanske är uttrycken mer subtila men konsekvenserna för offret lika konkreta och fruktansvärda.

Våra folkvalda har till och med tillsatt en jämställdhetsminister. Förmodlgen hade det kunnat vara en pojke som varit offret men likväl hade det varit en jämställdhetsfråga för alla är jämlika, pojke som flicka. Alla ska ha en fungerande arbetsmiljö och ett tryggt samhälle.

Med en fungerande agenda, styrning och resurser ska sådana här grova avvikelser motverkas preventivt. Misslyckandet är lika mycket Björklunds och Sabunis som någon annans. Det enda som saknas är deras förmåga att ta ansvar för verksamheten inom skolan och samhället.

Vodpod videos no longer available.

more about "Uppdrag granskning | svt.se", posted with vodpod

Visioner är möjliga – Björklund vs Obama

Det finns politiker av olika betydelse och dignitet. Medan KD oroar sig för att inte vissa religioner är mer jämställda än andra går världen vidare utanför bibelbälten och skygglappar.

Naturligtvis kan inte Björklund låta bli utan är även han ute och trampar i folkpartiets historiska marker. Aldrig tidigare har det krafsats och grävts om med en sådan frenesi i dynghögen runt 4%-spärren. Nu får de svar på tal i SvD. Det finns politiker av olika betydelse och dignitet.

SvD

Baske mig! – DN.se

För mer Björklund vänligen klicka i taggmolnet till höger.

Vodpod videos no longer available.

more about "Baske mig! – DN.se", posted with vodpod

En lögnaktig plattform – först skolan, nu försäkringssytemet sedan äldrevården

I DN skriver Björn Johnson om de senaste årens debatt angående sjukskrivningar och de försäkringssytem, i.e. a-kassa, sjukförsäkring eller socialbidrag, som ska fungera som skyddsnät när människor av någon orsak inte kan arbeta. Johnson gör gällande att den mediabild som tecknats av den ökade sjukskrivningen från 1996 felaktigt kommit att fokusera på fusk och överutnyttjande. Samtidigt har en kritik mot den bilden formulerats och forskare visar nu på att sambandet snarare står att finna mellan en allt sämre rehabilitering och längre sjukskrivningar. Men det är inte den enda välfärdsdefinitionen som stöter på problem idag. En lögnaktig plattform för samhällsdebatt är utrullad och den omfattar bland annat skola, försäkringssytemet och äldrevården.

Om vi lyfter blicken så minns vi när Sveriges Radios Kris i skolan? beslog Björklund med lögn avseende OECD-rapporterna. Även där var bland annat DN involverade i att sprida en mediabild som grundade sig feltolkningar, lögner och kraftiga överdrivna slutsatser. Nu fortsätter bilden av ett strategiskt utmålande av ett befintligt välfärdsamhälle i behov av omstrukturering att klarna. Skolan var inte i kris men är på väg dithän. Nu är det socialförsäkringssytemet som ska omdanas och naturligtvis försvagas på de svagas bekostnad. Även det baserat och legitimerat på en lång tids lögner och vanbilder spridda via media.

Finns det fler gropar som grävs för att underminera vår välfärd? Jo, nyåret i DN började med en artikel om behovet av en radikal omdaning av äldreomsorgen. I princip gick den ut på det som tyvärr har blivit en standardiliserad lösning – ge behovet en peng som betalas till vem som helst. Okritiska handläggare av vår tids samhällsdebatt har lyckats sätta likhetstecken mellan ett antal lönsamma nischer och mångfald. Undrar om inte åtminstone matematikundervisningen var bättre förr. Till och med de kommunal skolorna måste profilera sig för att stämma in i modellen. Min dotters skola är nu helt plötsligt en Kulturskola. Det ska bli intressant att möta skolledningen och diskutera deras kulturdefinition.

Mediernas roll är under all kritik. Snart framstår SR P1 som den enda kanal man törs lyssna på utan att behöva konsultera en egen researchavdelning. Gammelmedia har idag ett problem med journalisters och journalismens roll i debatten. Mycket av snabbhet och sakkunskap finns nu i exempelvis bloggosfären. Samtidigt saknas inom nymedia ofta en överblick av mångfald i samtalet och väldigt många bloggar fyller på enligt mediets karaktär. Ett utmärkt tillfälle för gammelmedia att profilera sig vore att lyfta fram omfattande och relevant research som varumärke. Varför inte använda inläggen på debattsidorna som facklor till den journalistiska glöden och i det se en utmaning och uppdrag att ifrågasätta pr-maskineriet som okritiskt rullar på lögnfettade lager av gammelmedias trötthet.