Enterprise 2.0

Alla gör det varje dag – kommunicerar. Eller gör något till gemensamt – som communicare ursprungligen betyder på latin. Har mycket hänt sedan Rom byggdes? Oh yes! Företags användning av sociala media för intern och extern kommunikation får bland annat till följd att stora delar av kompetensbegreppet överförs från individ till organisation och då inte nödvändigtvis den egna interna exklusivt. Den här sidan handlar om kommunikation och Enterprise 2.0.

I dag är förändring inte bara ett framgångsrikt budskap i presidentkampanjer. Det är en del av vårt dagliga liv och är såväl strategi som drivkraft inom några av de mest framgångsrika organisationerna. Ett perspektiv som givits nya möjligheter i och med framväxten av sociala nätverk och olika tekniker, vilka i sig blir allt mer underordnade, som möjliggjort att alla kan skapa, sprida och konsumera varandras idéer. Tidigare självklarheter så som avsändare och källa är idag nästan upplösta. Processerna är i ständig rullning. Regelverk, lagar och affärsmodeller får kännas vid att gränser tänjs och flyttas. I vissa fall ändras förutsättningarna radikalt.

Redo för Enterprise 2.0? Hang on!

Redo för Enterprise 2.0? Hang on!

Enterprise 2.0
Att inhämta, skapa, sortera och sprida information i organisationer är inte längre förbehållet chefer eller formella hierarkier. Hur man verkar i näst intill ständig förändring är ett område som ligger nära det som idag kallas Enterprise 2.0. Alla i organisationen och dess intressenter, inklusive leverantörer och kunder, inhämtar, skapar och överför kunskap, erfarenhet och kompetens i sina dagliga rutiner och verksamheters applikationer som är användbara för andra inom samma organisation oavsett avdelning men det finns även vinster att göra genom att låta andra företag ingå i ett erfarenhetsöverförande. Kompetensbegreppet som sådant är på väg att föras från individ till organisation och processnivå.

Crowd sourcing
Ett centralt begrepp när organisationer låter många hjärnor tänka i stället för att begränsa till några anställdas dito. Mer intelligens helt enkelt. Genom att integrera exempelvis trogna eller viktiga kunder och andra intressenter i flera faser av tjänste- och produktcyklerna kan nya vinster uppnås. Allt från finansiering, foresight, R&D, design och testing till marknadsföring och feedback. Exempel på hur sociala media används för bland annat distribution och försäljning finner du här på Mashable som listat 10 Facebook integrerade tjänster. Det här är en process där mobiltelefonen kommer att bli allt viktigare och helt naturlig roll.

2.0 helt naturligt
Se exempel på enterprise 2.0 i naturen när en fågelflock tillsammans letar föda samtidigt som den försvarar sig mot externa fiender. Fåglarna jagar föda i flock, kan snabbt ändra riktning på en enskild fågels initiativ för att följa en insektssvärm och bibehåller samtidigt flocken. Det är möjligt genom att ingen kommunicerar till hela flocken utan var och en av fåglarna har två instruktioner: hitta föda och bibehåll ett bestämt avstånd till närmsta fågel. ”Rapportvägen” blir kortast möjliga. Resultatet blir en dynamisk insektsdräpare som inte låter en fiende kunna angriga förberedd eftersom det inte går att förutsäga rörelserna vilka likväl är ytterst målmedvetna.

Annonser