Category Archives: Skönlitteratur

Reproduction is a crime

MicroscopeDN.se citerar New York Times där det berättas om israeliska forskare som har skapat DNA-bevis. Att fabricera eller plantera falska bevis har varit en metod som använts sedan urminnes tider. Tekniken går framåt och kan man tillverka atombomber av energiteknik kan man tillverka bevismateriel med medicinsk teknik.

Forskarna har inte bara lyckats återskapa moderna bevis utan samtidigt återskapat människan själv eller just det mänskliga och då menar jag inte DNA utan snarare vår natur eller nätverket av krafter som konstituerar människan. Människan är och förblir så som människan var.

I denna något tröttande kalkylerade, beräknade reproduktion av drivkrafter och motivation saknas det revolutionerande frigörande som exempelvis diskuteras i L´homme revolté, Albert Camus eller Les crimes de l´amour, Marquis de Sade. Jag vill inte förringa forskarnas insats för mänskligheten när de nu lyckats fabricera bevis i nivå med den senaste kriminaltekniska utvecklingen men vart leder det och tillför det något nytt?

Annonser