Category Archives: Valet 2010

Nothing gets you nothing

Moderaterna har fattat att ingen gör något frivilligt. I överenskommelsen i lönearbetetsprinciper ingår det en ersättning för att få något utfört. Att man i vissa fall inte vill skylta med detta från endera parten kan ha många orsaker.

”Enligt Metro har Moderaterna anställt fem kända bloggare för att sprida partiets budskap, däribland Katrin Zytomierska som har 203.000 unika besökare per vecka.”

viaBloggare fick betalt av Moderaterna – DN.se.

Annonser

Björklund har en obsolet syn på skolan

Den senaste tiden har ett antal uttalanden kommit från folkpartiet i vad som framstår som deras core business, skolan. Det var skolket som skulle in i betyget, det var slöja som inte får bäras för att den hindrar kommunikationen i skolan och nu ska förärldrarna kunna tvingas vara med i klassrummet.

– Att uppfostra barn är ytterst inte skolans ansvar, det är föräldrarnas ansvar, säger han enligt det förskrivna talet som DN.se tagit del av.

Skolminister Björklund anser att det i försts hand ska ske genom en frivillig överenskommelse, men vill att utbildningsnämnden i en kommun ska kunna tvinga en förälder att delta i klassrummet.

via Björklund: Tvinga föräldrar sitta med i klassrummet – DN.se.

Gemensamt för alla dessa ställningstaganden är en grundläggande syn på skolan som den centrala delen i lärandeprocessen. Ett synsätt som hör hemma flera årtionden tillbaka i tiden. Inlärnings-/Kunskapsprocessen ser helt annorlunda ut i dag. Det finns en uppenbar risk att eleven lär sig mer via internet en dag då denne skolkar än i skolan.

Lärarnas riksförbund hade tidigare på morgonen uppmanat till borgfred för att få långsiktighet i utblidningsfrågan:

På fredagmorgonen kunde Sveriges politiker se en enad lärarkår kräva borgfred om betygen. Båda lärarorganisationerna kräver idag var för sig att politikerna gör upp om betygen över blockgränserna.

Idag kommer Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner delta som inbjuden extern talare vid SSU:s och LO:s valläger i Strömstad och uppmana oppositionen att komma överens med de politiska motståndarna. Uppmaningen riktas också till Folkpartiets partiledare och skolminister Jan Björklund som håller sitt sommartal i närbelägna Marstrand.

via Tankar om skolan i media.

Resultatet blev till viss del att att Björklund gjorde ett utspel som sågas även av allianskamraterna. Hur ska det kunna bli någon enighet så länge utbildningsministern driver frågor som inte ens de närmsta kan ställa sig bakom? När utbildning nu dessutom toppar väljarnas lista över viktiga frågor inför valet undrar jag om det inte är dags för en strukturförändring på flera plan.

Skolan och klassrummet som fysisk plats och läraren som den naturlige auktoriteten är på god väg att försvinna. Att då försöka rädda skolan med mer skola är som att bygga en skyskrapa som inte kan vaja för vinden. De 50% som Steinberg talar om vilka inte får en komplett skolgång kommer inte att bli mer runda för att hålet de pressas genom är runt. Kunskap och lärarande är inte en lokal och det är inte auktoritet.

När man läser John Steinberg förstår man hur lite skolan i sig lyckas leverera. Steinberg pekar på nödvändigheten av att tala om lärandet och inte skolan. Ett lärande där dagens skola inte lyckas:

Om du har ett skolsystem som det man har i Sverige där ca 30 % inte slutför sin utbildning och ytterligare ca 20 % har betygsluckor och inte har behörighet att läsa vidare, borde man dra slutsatsen att någonting är fel med själva systemet, inte att ett felaktigt system ska stramas upp.

Jag har länge hävdat att nuvarande skolsystem är ett förlegat system. Vi bör fokusera på att skapa ett lärande samhälle med mängder av olika lärmöjligheter. Skolan är bara en plats av många för lärande. När vi fokuserar på skolreformer istället för att satsa på s k komplementära och alternativa system, så satsar man på en modell som inte längre fungerar för majoriteten av eleverna. Det fungerar förvisso utmärkt för de visuella, motiverade, framtidsorienterade ungdomarna, men inte för de andra 50 %. Varför gör mera av samma?

via John Steinberg – Hur mycket fel för att det ska bli fel?

SvD; AB; GP; Peter Andersson

Lättjan sätter agendan

Aldrig har det reaktiva ansiktet blottat sin brist på visioner tydligare än i det här föreliggande utspelet.

Hur trött och ointressant kan en företrädare för det allmänna vara? På sätt och vis är det politiken som skolkar från vilja att skapa visioner.

Nästa hösttermin kommer skolk att synas i terminsbetygen – om regeringen får som den vill. I dag skickas förslaget ut på remiss.

– Det är inte okej att vuxna på en arbetsplats kommer och går som de vill, då ska det inte vara okej att göra det i skolan heller, sade utbildningsminister Jan Björklund på en presskonferens på måndagen när han presenterade regeringens förslag om hårdare tag mot skolk

via Skolk i betyget från årskurs sex – DN.se.

Alla ska hållas i arbete

”– Min klient Sven Otto Littorin förnekar brott och avvisar därmed bestämt anklagelserna som är publicerade i Aftonbladet. Tills vidare avser min klient att inte göra några ytterligare uttalanden, säger Birgitta Hållenius till TT.”
via Littorin avvisar anklagelserna | Inrikes | SvD.

Ibland kan niten att genomföra arbetslinjen slå slint. Om anklagelserna i Aftonbladet som gör gällande att arbetsmarknadsministern skulle ha köpt sex så är ju det smått fantastiskt, hellre se till att någon kan försörja sig som prostituerad än att registrera sig som arbetssökande. Även om det nu skulle ha skett innan han blev minister så är det ju bra med klarhet vad gäller det moraliska ställningstagandet avseende arbetsplikt.

Eller rör det sig snarare om hushållsnära tjänster. Är det möjligt att retroaktivt åberopa RUT-avdrag?Undrar hur det påverkar samarbetet med KD.

Hård press på människorna i samhällets marginal. DN kritiserar även statsministern som känt till anklagelserna men mörkat dessa. Att Littorin dessutom slängt upp sina barn som sköldar mot kritiken är något som DN också framhäver som skamlöst. Själv anser jag att det börjar lukta barnarbete. Fast det är väl lite långsökt.

Awickedone tidigare om prostitution

Världen krymper – svenskarna växer

Var och en definieras av vad vi omsluter och aldrig av vad vi utesluter. Den senaste undersökningen från SOM-universitetet visar att svenskarna blir alltmer positiva till invandrare. Undersökningen presenteras bland annat i GP och DN idag.

Undersökningen visar även att attityden till flyktingmottagandet är positivare idag än när undersökningarna började 1993. Acceptansen är störst bland kvinnor, yngre, miljöpartisteri och i storstäder. Minst toleranta är moderater och tyvärr finns det undantag från den positiva trenden då folkpartister är mindre toleranta idag än för sjutton år sedan.

Den positiva utvecklingen får en slags bekräftelse i senaste Skops senaste väljarebarometer som redovisas i SvD. Resultatet visar att SD går ned och hamnar utanför riksdagen samtidigt som de röd-gröna ökar sin ledning inför valet. Enligt SvD är det vanligt att valundersökningarna i maj men framförallt i april väl överensstämmer med valresultatet i september. Spännande!

Ett paradigmskifte

När vi har sett nyliberalismens förmåga att skapa kaos inom Euro-regionen och jobblinjen har fått sitt omänskliga ansikte uthängt offentligt med hjälp av absurditeterna inom bland annat försäkringskassan växer utrymmet för miljöpartiet med avvaktande och kritisk förhållning till EU och en röst för att det är dags att se människan som något annat än endast en kugge i ett ekomiskt maskineri.

Ett paradigmskifte mer omfattande än den 4-årliga valdebattens höger-vänster logik erbjuder kan skönjas. Miljöpartiet står för något som kan upplevas som människans emancipation. En förlängning och lösning till Marx problem med vad om efterträder proletariatets diktatur. Vi kanske till och med kan hoppa över såväl revolution som diktatur om vi är nyfikna, uppmärksamma och följsamma. Kan vi till och med här, rent av, läsa en Nietzsches övermänniska?

SvD; Aftonbladet; SvD; SvD; GP; DN

Les mains sales

Les mains sales ou Les justes?