Category Archives: Enterprise 2.0

Open conduct # n – SJ

Jag har skrivit den här artikeln tidigare och tyvärr verkar den alltid vara aktuell. Hur mycket fel måste det bli? Det är en bra fråga som jag citerat tidigare. Den här gången är det SJ som inte klarar av sin interna kritik och hantering av en mångfald av åsikter. De anställda törs inte längre kritisera brister.

En av de lokförare som skrev flest avvikelserapporter när något hade hänt med X 2000-tågen fick körförbud.”Den är en helt absurd historia”, säger fackförbundet Sekos ombudsman Valle Karlsson.

via Anställda vågar inte kritisera bristerna – DN.se.

Det innebär att de anställda förväntas gå till arbetet utan personligt ansvar och ett handlande utifrån detta. Hur många Lex Maria eller Sara behövs det för att organisationer ska fungera. Det är alltid sorgerligt när organisationen som är till för att uträtta det man inte kan på egen hand inte tillvaratar individen kompetens när den vänder sig till organisationen för att verka inom den.

Under 2009 skrev lokföraren Alf Carlsson en rad brev till chefer på SJ och påtalade bland annat bristande underhåll och ökade säkerhetsrisker. Två dagar innan julafton 2009 kom två chefer ned till Malmö och meddelade att han blivit uppsagd efter 30 år.

via Han larmade SJ om brister – DN.se.

Tidigare var det kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén i den misstänkta mutskandalen inom kriminalvården. Riksrevisionen anklagar honom för att ha lämnat felaktiga uppgifter och därmed försvårat granskningen.

Påven vet om vad som händer i sin organisation och prästernas pedofili. Bush kände till fångarnas oskuld. Vi minns alla problemen inom Röda Korset, kommunala företag i Göteborg, Grekland som mörkade sina statsfinanser eller moderaternas ständigt aktuella valfuskande.

Kanske det är dags för den katolska kyrkan att arbeta på sin egna värdegrund och hur den ska förhålla sig till sitt samtida samhälle.

Organisationerna idag måste ta till sig nya metoder i den dagliga verksamheten. Öppna upp och integrera samhället på ett helt nytt sätt. Snart kommer det inte längre anses vara acceptabelt att som ansvarig företagsledare, politiker eller religiöst överhuvud i efterhand övertyga om sin oskuld och ”kraftfullt” rensa problemen i organisationen. Kunder, medborgare eller medlemmar kommer kräva transparens i vardagen.

Omfattande delar av samhället är drabbade av en förtroendekris. Det går inte att förneka krisen genom att avvärja kraven på transparens. När ord står mot ord kommer Svarte Petter att färga den publika synen av organisationen.

Endast genom en ständig transparens och dokumentation kan verksamheten verifieras. För det är just bristen på transparens som skapar tillfällena och utrymmet för maktmissbruk, korruption och fusk i alla dess former. Det kan gälla Röda korset, skolan, den lagstiftande eller represiva statsapparaten.

Problemet är mänskligt och vår svårhet att övervinna oss själva. Lösningen står att finna i hur vi väljer att strukturerar våra organisationer. Hierarkiska organisationer förutsätter och reproducerar maktförhållanden inom organisationen vilka i sig är en grogrund för att mänsklig passivitet och oförmåga. Se hur en fågelflock löser uppgiften att samla föda och samtidigt skydda sig mot externa fienden:

Svt.se; SvD; DN; DN; SvD

Annonser

Fortfarande 1.0 i nya kanaler – men på god väg

Det börjar skapas ett momentum inom Enterprise 2.0. Även om det fortfarande till största delen handlar om hur företagen tar sin 1.0 kommunikation till sociala media vars användning till största delen begränsas till att vara nya kanaler. Samma sak gäller politikerna. Här är en intressant Twitter-intervju med några politiker.

Vad som är intressantast är att målgrupper som kunder, jobbsökande och den egna personalen finns där. Nu även företagen och organisationerna.

När de nu möts i olika sammanhang för att informera om allt från askmoln till jobberbjudanden och nya kollektioner kan vi nog snart få se hur strategierna mognar. Idag finns det kompetens som är beredd att ta organisationerna och kanske främst deras medarbetare hela vägen fram.

Kommunikation
Alla gör det varje dag – kommunicerar. Eller gör något till gemensamt – som communicare ursprungligen betyder på latin. Har mycket hänt sedan Rom byggdes? Oh yes! Företags användning av sociala media för intern och extern kommunikation får bland annat till följd att stora delar av kompetensbegreppet överförs från individ till organisation och då inte nödvändigtvis den egna interna exklusivt. Det handlar om kommunikation och Enterprise 2.0.

Förändring
I dag är förändring inte bara ett framgångsrikt budskap i presidentkampanjer. Det är en del av vårt dagliga liv och är såväl strategi som drivkraft inom några av de mest framgångsrika organisationerna. Ett perspektiv som givits nya möjligheter i och med framväxten av sociala nätverk och olika tekniker, vilka i sig blir allt mer underordnade, som möjliggjort att alla kan skapa, sprida och konsumera varandras idéer.

Tidigare självklarheter så som avsändare och källa är idag nästan upplösta. Processerna är i ständig rullning. Regelverk, lagar och affärsmodeller får kännas vid att gränser tänjs och flyttas. I vissa fall ändras förutsättningarna radikalt.

Enterprise 2.0
Att inhämta, skapa, sortera och sprida information i organisationer är inte längre förbehållet chefer eller formella hierarkier. Hur man verkar i näst intill ständig förändring är ett område som ligger nära det som idag kallas Enterprise 2.0.

Alla i organisationen och dess intressenter, inklusive leverantörer och kunder, inhämtar, skapar och överför kunskap, erfarenhet och kompetens i sina dagliga rutiner och verksamheters applikationer som är användbara för andra inom samma organisation oavsett avdelning men det finns även vinster att göra genom att låta andra företag ingå i ett erfarenhetsöverförande.

Kompetensbegreppet som sådant är på väg att föras från individ till organisation och processnivå. Den som söker fördjupad kunskap eller inspiration rekommenderas att besöka SocialLearning.se – ett webbmagasin för just kompetens och kommunikation via sociala media.

Crowd sourcing
Ett centralt begrepp när organisationer låter många hjärnor tänka i stället för att begränsa till några anställdas dito. Mer intelligens helt enkelt.

Genom att integrera exempelvis trogna eller viktiga kunder och andra intressenter i flera faser av tjänste- och produktcyklerna kan nya vinster uppnås. Allt från finansiering, foresight, R&D, design och testing till marknadsföring och feedback.

Exempel på hur sociala media används för bland annat distribution och försäljning finner du här på Mashable som listat 10 Facebook integrerade tjänster. Det här är en process där mobiltelefonen kommer att bli allt viktigare och helt naturlig roll.

2.0 helt naturligt
Se exempel på enterprise 2.0 i naturen när en fågelflock tillsammans letar föda samtidigt som den försvarar sig mot externa fiender. Fåglarna jagar föda i flock, kan snabbt ändra riktning på en enskild fågels initiativ för att följa en insektssvärm och bibehåller samtidigt flocken.

Det är möjligt genom att ingen kommunicerar till hela flocken utan var och en av fåglarna har två instruktioner: hitta föda och bibehåll ett bestämt avstånd till närmsta fågel. ”Rapportvägen” blir kortast möjliga.

Resultatet blir en dynamisk insektsdräpare som inte låter en fiende kunna angriga förberedd eftersom det inte går att förutsäga rörelserna vilka likväl är ytterst målmedvetna.

Open conduct

Vodpod videos no longer available.

Påven vet om vad som händer i sin organisation och prästernas pedofili. Bush kände till fångarnas oskuld. Vi minns alla problemen inom Röda Korset, Grekland som mörkade sina statsfinanser eller moderaternas ständigt aktuella valfuskande.

Kanske det är dags för den katolska kyrkan att arbeta på sin egna värdegrund och hur den ska förhålla sig till sitt samtida samhälle.

Organisationerna idag måste ta till sig nya metoder i den dagliga verksamheten. Öppna upp och integrera samhället på ett helt nytt sätt. Snart kommer det inte längre anses vara acceptabelt att som ansvarig företagsledare, politiker eller religiöst överhuvud i efterhand övertyga om sin oskuld och ”kraftfullt” rensa problemen i organisationen. Kunder, medborgare eller medlemmar kommer kräva transparens i vardagen.

Omfattande delar av samhället är drabbade av en förtroendekris. Det går inte att förneka krisen genom att avvärja kraven på transparens. När ord står mot ord kommer Svarte Petter att färga den publika synen av organisationen.

Endast genom en ständig transparens och dokumentation kan verksamheten verifieras. För det är just bristen på transparens som skapar tillfällena och utrymmet för maktmissbruk, korruption och fusk i alla dess former. Det kan gälla Röda korset, skolan, den lagstiftande eller represiva statsapparaten.

Problemet är mänskligt och vår svårhet att övervinna oss själva. Lösningen står att finna i hur vi väljer att strukturer våra organisationer. Hierarkiska organisationer förutsätter och reproducerar maktförhållanden inom organisationen vilka i sig är en grogrund för att mänsklig passivitet och oförmåga. Se hur en fågelflock löser uppgiften att samla föda och samtidigt skydda sig mot externa fienden: video.

Svt.se; SvD; DN; DN

Virtuell kör – Enterprise 2.0

Sociala media i sig medför inte så mycket. När organisationer, som en kör t ex, ändrar förhållningssätt, samarbetsmetod och integrerar möjligheterna i produktion och presentation så har vi hamnat där det inte är frågan om endast nya kanaler utan ny verksamhet eller möjligheter. Öppna produktions-, distributionsverktyg och -kanaler erbjuder nya marknadsfragment, kompetenser, upplevelser och affärer.

Med deltaganden från ett 10-tal länder och med ett otroligt reslutat är det väl rätt så riskfritt att tala om verkshöjd 2.0.

Twitter kandidat till nobelpris

Twitters respektive själva internets grundare är några av kandidaterna för årets upplaga av fredspriset. De finns där i sällskap med flera andra vilka likaledes är värda all uppmärksamhet för sina insatser för mänskligheten.

Undrar om inte just Twitter och internet skulle kunna kandidera även till litteraturpriset. Jag menar att om Gutenberg levt idag torde han då inte fått priset eller åtminstone en hedersutnämning för sina banbrytande insatser utan vilka litteraturen och det skrivna, hmm tryckta, ordet aldrig nått den position i vårt samhälle det har idag. Steget mellan skapandet av tryckerikonsten och den av internet är ju inte allt för stort.

Går man sedan vidare och tittar på teknikutvecklingen inom exempelvis mobilitet finns det väl all orsak att oroa sig för problemen att komma överens. Åtminstone vad gäller plattformar.

Min iPhone – mitt universaläpple mitt hem

Apple, skriver IDG, kommer allt längre i ambitionen att göra iPhone/iPod till det smarta hemmets universella fjärrkontroll. Visst är det smidigt att kunna öppna dörren från bilen på väg hem från jobbet när barnen glömt nyckeln och du samtidigt ser att det är Kalle 12 år som står och har bråttom in!

Patently Apple skriver om olika delar vilka kan manageras via din appledevice. Jag tror inte vi behöver någon lista för att förstå att TV, stereo men även värmen, tvättmaskinen, spis, eluttag, kyl och frys med nfc smarta varor ger oss all information och det handlingsunderlag vi behöver för ett bekvämare liv. Själv har jag kommit en bit i mina försök att kunna läsa godnattsagan för mina barn remote när jag inte är hemma vid läggdags.

Social learning – här finns kompetensen

Din organisation är social. Det är knappast ett kontroversiellt budskap idag. Verktygen vilka du tillsammans med kunder, partners, leverantörer och kollegor inom och utom organisationen dagligen använder blir även de allt mer sociala. Det är lätt att fastna i teknik och budget istället för fokusera på idéer, kompetens och genomförande. I en strävan att lyckas med det har jag konsulterat Ola Hedin på Social Learning.

Ola Hedin”In short, what I´ll be urging you to do in the following pages is to replace segmentation, reptability, abstractions, competition and effort with integration, originality, foundation, collaborations and fun.” Citatet är från Get Back in the Box: Innovation from the Inside Out av Douglas Rushkoff och jag fick det presenterat för mig när jag för en tid sedan satt ned med Ola för att diskutera kompetens inom organisationer.

Jag har länge arbetat med mobilitet utveckling och tillämpningar av e-learning och m-learning. Min utgångspunkt brukar vara att kompetensbegreppet som sådant är på väg att föras från individ till organisation och processnivå och det finns stöd i verktyg, processer och kompetens för detta. Ola nämnde social learning som begrepp och vinklade förståelsen kring begreppen reflektion och redaktionellt perspektiv på kommunikation, kompetens och lärande. Efter ett tag insåg jag att de senaste årens utveckling inom de här områdena verkligen har mognat och nått en nivå där organisationer kan relatera till kompetens.

Vodpod videos no longer available.