Nationalstaten – ett miljöproblem

Är nationalstaten ett hinder i klimatfrågan? DN skriver om hur olika instanser på skilda nivåer vilka driver klimatfrågan och vill sätta mer ambitiösa mål än vad som blir möjligt att förhandla fram en överenskommelse kring. Exempel är EU som lägger ambitionennivån högt men där nationalstaterna sedan inte kan komma överens, samtidigt har flera stater i USA kommit längre än vad man lyckats uppnå federalt.

Nationalstaten blir en allt mer konstlad institution eller konstruktion vilken inte representerar invånarnas intressen eller löser deras behov. Regioner och intressesfärer ökar sitt inflytande i människors dagliga liv. Sammanjämkandet av intressena inom nationen för att tillfredsställa rikspartiernas maktbas låter sig inte göras.

Den senaste tiden har nationen inte lyckats stödja SAABs transformation mot nya möjligheter vilket nu får konsekvenser för tusentals människor. Inte för att staten nödvändigtvis skulle ha ”räddat” företaget men agerat för en övergång istället för en tvärnit.
Frågorna kring mångfald och främlingsfientlighet är en annan fråga som verkar vara omöjlig för en nationalstat att lösa, snarare ökar den problemet genom att mot förståelse och öppenhet skapa en dialektik om det andra som bygger på otidsenliga fördomar och indentitetsgrunder.
När nu klimatfrågan inte kommer någon vart för att just de olika nationernas ledare inte kan enas så undrar jag om det är så att de gamla merkantilistiska konstruktionerna inte längre hör hemma i vår tid när de motverkar utvecklingen av ett hållbart samhälle såväl ekonomiskt, kulturellt, politiskt som ur miljöperspektiv.

Läs mer på DN

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s