Björklund – flugornas herre? – repost

Ny undersökning i Malmö bekräftar skolverkets rapport från den 25e september om hur svenska elever presterar i skolan idag jämfört med tidigt nittiotal samt orsakerna därtill. Resultatet? Eleverna presterar sämre idag. Har skolan blivit en lekplats för nyliberala idéer med Björklund som flugornas herre?

Skolverket: ”Sedan mitten av 1990-talet har svenska elevers resultat i kunskapsmätningar försämrats. Nedgången märks tydligast i matematik och naturvetenskapliga ämnen men även i läsförståelse. För att förklara den negativa utvecklingen publicerar Skolverket rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” Det är en bred kunskapsöversikt som belyser samhällsförändringar, reformer, resurser och arbetet i skolorna, från tidigt 1990-tal fram till idag. I den stora mängd forskning som analyserats utkristalliseras fyra faktorer som tillsammans har påverkat elevernas skolresultat negativt.”

De fyra faktorerna är segregering, decentralisering, differentiering och individualisering. Segregeringen beror på att boendesegregeringen i samhället har ökat samtidigt som det fria skolvalet gör att lika barn söker lika skolor. Decentraliseringen av ansvaret till kommunerna har inte följts av motsvarande resursförstärkning och extra resurser är undermåliga i många skolor med det behovet. Kommunerna kan väl identifiera lokal behov men har inte resurser nog att fördela för att utjämna dessa skillnader. Differentieringen har bland annat lett till att eleverna delas in i grupper efter prestationsförmåga vilket negativt påverkat självkänsla, motivation, förväntningar och resultat. Individualiseringen har lett till mer arbete för eleven på egen hand och mindre lärarledd tid i helklass i stället för en undervisning anpassad till elevens förutsättningar. Det har i sig missgynnat eleverna.

En struktur hämtad från vilken nyliberal organisationsteoretisk bok som helst, exempelvis Riv pyramiderna av SAS Jan Carlzon kommer fram ur minnet, har projicerats på skolan. Tyvärr har all hänsyn till innehållet glömts i reformivern. Det spelar ingen roll om betyg delas ut när resurser och pedagogik är bristfälliga eller rent av omöjliga att förena med skolpolitiken. Vuxna förskjuter ansvaret till barnen och lämnar dem ensamma i projektarbeten. Utlämnade till det skolpolitiska projektarbetet offras många barns rätt till likvärdig skola, utbildning och möjligheter i livet. Det har inte gått att anpassa barnen till produktionsapparaten. Ett gammalt uttryck som tyvärr i det här fallet är allt för välbeskrivande.

Orsaker till försämrade skolresultat kartlagda: Social bakgrund har fått större betydelse – Skolverket.

DN.se Opinion Lärarrollen in med katedern

Roger Jönsson

DN.se Segregering bakom kunskapstapp

Awickedone Fria marknaden – ett lättjans val

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s